06 apr 2023 10:28

België gastland voor tweede North Sea Summit

Op uitnodiging van Eerste Minister Alexander De Croo en minister van Energie Tinne Van der Straeten komen de staatshoofden en regeringsleiders en de ministers van Energie van Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk op 24 april in Oostende samen voor de tweede North Sea Summit. Ook de voorzitter van de Europese Commissie en de Energiecommissaris sluiten aan. Ambitie: het volledige energie- en industrieel potentieel van de Noordzee benutten om de inspanningen voor offshore windenergie te versnellen en van de Noordzee de grootste groene energiecentrale van Europa te maken.

De tweede North Sea Summit is een vervolg op de eerste North Sea Summit die in mei vorig jaar in Esbjerg (Denemarken) plaatsvond. België, Denemarken, Duitsland en Nederland kwamen toen overeen om hun acties voor een verminderde afhankelijkheid van gas en fossiele brandstoffen te coördineren.

Deze eerste North Sea Summit resulteerde in een verklaring waarin de vier landen formeel vastlegden dat ze tegen 2050 hun gecombineerde offshore-opwekkingscapaciteit willen verviervoudigen tot minstens 150 GW.

In Oostende nemen naast België, Denemarken, Duitsland en Nederland ook Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk deel. De ambitie van de tweede North Sea Summit is de inspanningen van de Noordzeelanden verder te bundelen om het energie- en industrieel potentieel van de Noordzee ten volle te benutten en er tegen 2050 de grootste elektriciteitscentrale van Europa van te maken.

De North Sea Summit vindt plaats op 24 april in het hart van de haven van Oostende en moet leiden tot nieuwe gemeenschappelijke verklaringen om deze ambitie in daden om te zetten. Er is ook een delegatie van een honderdtal bedrijfsleiders en economische spelers uit de energiesector en de negen deelnemende landen uitgenodigd om aan de besprekingen deel te nemen.

De pers die verslag wil uitbrengen over de North Sea Summit, kan vanaf nu online een accreditatie aanvragen op www.northseasummit23.be.
U vindt er ook alle praktische informatie over het verloop van de North Sea Summit van 24 april.