08 dec 2004 01:00

België maakt 6,3 miljoen Euro vrij voor de verdere opruiming van 200 miljoen landmijnen

De ministers van Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking en Defensie hebben dit jaar een totaal bedrag van 6,3 miljoen Euro uitgetrokken voor de strijd tegen landmijnen. Dit is het hoogste bedrag dat ooit door de Belgische regering voor deze problematiek werd vrijgemaakt, waardoor ons land nu wereldwijd als 15de belangrijkste donor gerangschikt staat.

De ministers van Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking en Defensie hebben dit jaar een totaal bedrag van 6,3 miljoen Euro uitgetrokken voor de strijd tegen landmijnen. Dit is het hoogste bedrag dat ooit door de Belgische regering voor deze problematiek werd vrijgemaakt, waardoor ons land nu wereldwijd als 15de belangrijkste donor gerangschikt staat.

België maakt 6,3 miljoen Euro vrij voor de verdere opruiming van 200 miljoen landmijnen De ministers van Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking en Defensie hebben dit jaar een totaal bedrag van 6,3 miljoen Euro uitgetrokken voor de strijd tegen landmijnen. Dit is het hoogste bedrag dat ooit door de Belgische regering voor deze problematiek werd vrijgemaakt, waardoor ons land nu wereldwijd als 15de belangrijkste donor gerangschikt staat. Via deze bijdragen zullen concrete ontmijningsprojecten in diverse landen, zoals Mozambique, Burundi, Tanzania, Angola, Laos, Cambodia en Yemen worden geïmplementeerd. Tevens zal dit geld worden aangewend voor de hulpverlening aan slachtoffers van landmijnen in deze landen. Door dit engagement wensen de ministers De Gucht, De Decker en Flahaut nogmaals het grote belang van de internationale strijd tegen landmijnen te onderlijnen en zulks conform het regeerakkoord. België heeft op dit vlak steeds een voortrekkersrol vervuld en lag mede aan de basis van de internationale Conventie op het Verbod op Landmijnen, dat in 1999 in werking trad en waarover deze week, in Naïrobi, de eerste grote Toetsingsconferentie wordt georganiseerd. In 2002 zat België de 4de Conferentie van de staten die partij zijn bij het Verdrag inzake het verbod op antipersoneelsmijnen voor. Staatssecretaris voor Europese Zaken Didier Donfut vertegenwoordigt, namens minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht, België op deze Toetsingsconferentie. Voor België biedt dit meteen de gelegenheid om zijn internationale rol verder te vervullen. Overigens toont een eerste evaluatie van de werking van de Conventie het grote nut hiervan aan. Zo zijn nu reeds 144 staten Verdragspartij bij de Conventie en namen zowel het gebruik, de productie en de handel drastisch af, evenals het aantal slachtoffers. Dit neemt niet weg dat de uitdagingen voor de toekomst nog bijzonder groot zijn: zo dienen, naar schatting, wereldwijd nog meer dan 200 miljoen landmijnen te worden opgeruimd en vernietigd.