11 sep 2018 11:31

België organiseert 5e vergadering ‘Zwavelexpertengroep’

Ons land organiseert deze week in Antwerpen de 5e vergadering van de ‘Zwavelexpertengroep’, een internationale werkgroep die erg gekomen is bij de inwerkingtreding van de Sulphur Emission Controlled Area (SECA) in de Noordzee en Baltische Zee in 2015.

Level playing field
De bedoeling van deze vergadering is om informatie en ervaringen uit te wisselen over de manier waarop landen de afgesproken zwavelvoorschriften – die vastgelegd zijn in de International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL, annex vi) – handhaven. Door die uitwisseling kunnen de verschillende landen werken aan een geharmoniseerd handhavingssysteem, wat dan ook leidt tot een level playing field tussen de schepen en havens.


10 keer minder zwavel
In 2015 is afgesproken dat de deelnemende landen – waaronder ook Nederland, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Canada, Verenigde Staten, China, … – de zwaveluitstoot van hun schepen zou beperken door brandstof te gebruiken die maar 0,1% zwavel bevat. Dit is 10 keer minder dat de limiet die voordien gold en 35 keer minder dan de norm die in de rest van de wereld geldt.


Handhaving in België
Ons land gebruikt verschillende middelen om de zwaveluitstoot van schepen te controleren. Zo beschikt de federale overheid sinds 2016 over een sniffervliegtuig dat door schepen te overvliegen kan meten hoeveel de zwaveluitstoot van elk schip bedraagt.  Jaarlijks worden op die manier ongeveer 1000 schepen gecontroleerd. Daarnaast doen inspecteurs van de FOD Mobiliteit en Vervoer ook controles aan boord van schepen, waarbij onder andere ook de gebruikte brandstof gecontroleerd wordt. Elk jaar controleert het Directoraat-Generaal Scheepvaart ongeveer 700 schepen waarbij zo’n 100 staalnames worden genomen. 19 schepen werden intussen al vervolgd. De boetes op het overschrijden van we uitstootnormen variëren tussen 8.000 en 60.000 euro. Toch blijft ons land verder zoeken naar manieren om de uitstoot in een internationale context zo efficiënt en eerlijk te laten verlopen.


Philippe De Backer: ‘Te veel zwavel-, stikstof- of CO2-uitstoot is nefast voor de luchtkwaliteit. Door schepen beter te controleren en normen op te leggen op zee, verbeteren we de luchtkwaliteit en de leefbaarheid op land. Zo ademen we overal betere lucht in. Als alles goed gaat en er steun komt van Europa, worden er binnenkort ook sensoren geplaatst op de windmolenparken in onze Noordzee die schepen sneller en beter kunnen controleren. Zo maken we van onze Noordzee een echte lage-emissiezone. Die Belgische aanpak zal ik toelichten op dit internationale zwavelcongres dat voor het eerst in Antwerpen wordt georganiseerd.” 

 

 

Meer info:
Sven Heyndrickx
Woordvoerder FOD Mobiliteit en Vervoer
0473/83.64.90