19 jun 2014 18:04

België in Pléiadesbeelden: hoge resolutie aan bodemprijzen

Het federaal wetenschapsbeleid (BELSPO), het Nationaal Geografisch Instituut (NGI), de Vlaamse (AGIV), Waalse (SPW) en Brusselse (CIBG) gewesten tekenden in juli 2013 een conventie voor de gezamenlijke aankoop van een gebiedsdekkende opname van België in Pléiades‐satellietbeelden.
Deze beelden, met een resolutie van 50 cm, werden opgenomen in de tweede helft van 2013, en zijn gratis ter beschikking van Belgische institutionele gebruikers.

De drie gewesten en de federale overheid stellen samen een volledige bedekking van België in
satellietgegevens van zeer hoge resolutie ter beschikking van Belgische instellingen. Een nieuw
portaal geeft toegang tot deze beelden, en nog vele andere daar bovenop.

Het federaal wetenschapsbeleid (BELSPO), het Nationaal Geografisch Instituut (NGI), de Vlaamse
(AGIV), Waalse (SPW) en Brusselse (CIBG) gewesten tekenden in juli 2013 een conventie voor de
gezamenlijke aankoop van een gebiedsdekkende opname van België in Pléiades‐satellietbeelden.
Deze beelden, met een resolutie van 50 cm, werden opgenomen in de tweede helft van 2013, en zijn
gratis ter beschikking van Belgische institutionele gebruikers.

Via een nieuw portaal, het Belgian Pléiades Archive (BPA) http://pleiades.belspo.be kunnen
vertegenwoordigers van administraties, universiteiten, onderzoekscentra, wetenschappelijke
instellingen, … gevestigd in België zich inschrijven als een erkend Belgisch gebruiker en de beelden
downloaden die ze nodig hebben voor de uitvoering van hun dienstverleningsmissie.

Via ditzelfde portaal kunnen ze daarnaast profiteren van zeer gunstige tarieven bij de aankoop van
Pléiadesbeelden via het commerciële circuit dat door Airbus Defence & Space (vroeger Astrium /
Spot Image) op poten is gezet.

Bovendien worden alle beelden die door erkende Belgische gebruikers zijn aangekocht eveneens in
dit archief opgeslagen, en gratis ter beschikking gesteld van andere erkende gebruikers vanaf 3
maand na de aankoop.

Werkt u voor een Belgische instelling? Wilt u gebruik maken van satellietbeelden van zeer hoge
resolutie voor uw project? Bezoek dan het Belgian Pléiades Archive portaal:
http://pleiades.belspo.be.

Document in pdf:
http://www.belspo.be/belspo/organisation/doc/Press/Pleiades_nl.pdf

Contact:
Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO): eodesk@belspo.be
Nationaal Geografisch Instituut (NGI): sales@ngi.be
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV): contactpunt@agiv.be
Département Géomatique du Service Public de Wallonie (SPW): heldesk.carto@spw.wallonie.be
Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG): irisline@cirb.irisnet.be.