12 aug 2016 13:28

België scoort opnieuw uitstekend bij internationale Port State Control

Bij de Port State Control 2015 van het Paris Memorandum of Understanding (Paris MOU) scoort België een uitstekende 6e plaats op de zogeheten ‘White List’. Op deze White List komen enkel die landen voor die garant staan voor een kwaliteitsvolle scheepvaart.

Het Paris MOU is in 1982 in werking getreden en intussen maken er al 27 landen deel van uit. De havenstaatcontroles die in het kader van dit akkoord worden uitgevoerd, zorgen ervoor dat schepen die niet aan de normen voldoen, uit de havens geweerd kunnen worden. Een goede score bij deze Port State Control is erg belangrijk voor het imago van ons land als maritieme natie. Landen die een goede reputatie hebben, kunnen ook meer doorwegen op internationale besluitvorming. Zo heeft de hoge White List rangschikking bijgedragen tot de herverkiezing van België in de International Maritiem Organization Council, een orgaan van de Verenigde Naties dat voor een veilige en milieuvriendelijke scheepvaart ijvert.


‘Een positief imago van de schepen die onder Belgische vlag varen, biedt ook aanzienlijke economische en concurrentiële voordelen aan de Belgische rederijen en de Belgische maritieme sector in het algemeen’ aldus staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer.


In risico-gevoelige sectoren zoals het transport van gas en olie hanteren de bevrachters strenge kwaliteitsnormen voor de keuze van in te huren schepen. De kwaliteit van de vlag, vertaald in de rangschikking door Internationale organisaties zoals de Paris MOU, speelt daar een enorme rol bij. Belgische schepen worden dan ook minder onderworpen aan technische inspecties door de havenstaatcontrole in vreemde havens. Havenstaatcontroles inspecteren schepen op basis van risicoanalyses waarbij minder kwaliteitsvolle schepen frequenter worden geïnspecteerd. De commerciële activiteit van de Belgische schepen wordt zo minder verstoord.


In ons land worden de vlagstaat inspecties aan boord van Belgische schepen samen uitgevoerd door het DG Scheepvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer en een aantal erkende classificatiemaatschappijen. Classificatiemaatschappijen zijn privé ondernemingen die beschikken over een uitvoerige kennis en know-how over scheepstechniek maar wel afhankelijk zijn van de rederijen. In tegenstelling tot heel wat andere landen – waar de inspecties volledig zijn uitbesteed aan classificatiemaatschappijen – doet het DG Scheepvaart zélf heel wat controles. Op die manier houdt ons land de controle over de kwaliteit van de schepen die onder Belgische vlag varen.


Havenstaatinspecties in vreemde havens gebeuren altijd onaangekondigd en schepen worden geselecteerd op basis van hun risicoprofiel. Er wordt gekeken naar de veiligheid aan boord van het schip, de beveiliging, de levens- en werkomstandigheden voor de bemanning en naar de manieren waarop vervuiling van de zeeën tegengegaan wordt. Wanneer een schip zware gebreken vertoont, kan het uit een haven verbannen worden.


Zo zorgen de havenstaatcontroles niet enkel voor een kwaliteitsvollere scheepvaart voor het milieu en de bemanning, ze zorgen ook voor een economisch ‘level playing field’ omdat oneerlijke concurrentie met goedkope en slecht onderhouden schepen onmogelijk wordt.


Het volledige rapport van de Port State Control 2015 vindt u op https://www.parismou.org/publications-category/annual-reports

 

Meer info?
Sven Heyndrickx
Woordvoerder FOD Mobiliteit en Vervoer
0473/83.64.90