26 sep 2013 14:15

België speelt leidende rol in ontplooiing beveiligd signaal van Galileo

België is samen met het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië bij de eerste landen die autonoom het beveiligde overheidssignaal (Public Regulated Service - PRS) getest hebben van het Europese satellietnavigatieprogramma Galileo.

Ook op technologisch vlak zit België in de kopgroep: bij alle Europese tests worden ontvangers van  het Leuvense bedrijf Septentrio gebruikt. Septentrio ontwikkelde die in het kader van een programma van het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA).
België zal blijven deelnemen aan de activiteiten in het kader van de ontplooiing van PRS. Zo wordt het signaal binnenkort voor het eerst op zee getest op een schip van de Belgische marine component.
De Europese Commissie schat dat de markt voor satellietnavigatieproducten en diensten in 2020 244 miljard euro waard zal zijn. Galileo biedt dan ook zeer interessante kansen voor Belgische wetenschappers en bedrijven, onder meer via het PRS Pilot Project en de “early services”, voorzien eind 2014. Dat is een onderdeel van het Horizon 2020 R&D-programma van de Europese Commissie.
De tests zijn mogelijk gemaakt door een nauwe samenwerking tussen verschillende overheidsdiensten. De POD Wetenschapsbeleid (BELSPO), beheerder van het Belgische ruimtevaartprogramma, financierde de tests, die uitgevoerd worden door Koninklijke Militaire School en gecoördineerd door de Nationale Veiligheidsoverheid als Belgische Competent PRS Authority (CPA). Op Europees niveau ondersteunen het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA) en de Europese Commissie (DG Enterprise) de tests.


GALILEO
Galileo is een satellietnavigatiesysteem van de Europese Unie, dat Europa onafhankelijk moet maken van het Amerikaanse GPS. Er zijn al vier satellieten gelanceerd. Tegen 2020 moet het programma met 26 satellieten volledig operationeel zijn. PRS is het beveiligde, hoogperformante signaal van Galileo, dat bedoeld is voor overheidsgebruikers.


BELSPO
Samen met zijn wetenschappelijke instellingen telt BELSPO zowat 2 800 medewerkers en beheert het een budget van ongeveer 500 miljoen euro. Het departement voert onderzoeksprogramma’s uit (zoals de bekende interuniversitaire attractiepolen), beheert de Belgische deelname aan de Europese ruimtevaartorganisatie (ESA), valoriseert de expertise en de collecties van tien wetenschappelijke instellingen, verzamelt en analyseert de O&O-indicatoren, coördineert de onderzoeksinspanningen op interfederaal en internationaal vlak enz.

Nationale Veiligheidsoverheid
De Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) is de collegiale overheid die bevoegd is voor de afgifte of de intrekking van veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. De NVO is bovendien verantwoordelijk voor het beheer en het toezicht op de goede beveiliging van de geclassificeerde informatie in België.  De NVO is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende federale overheden. Het voorzitterschap wordt bekleed door de FOD Buitenlandse Zaken, waar ook het secretariaat is ondergebracht.

 

Meer informatie:
European GNSS Agency: http://www.gsa.europa.eu/
Horizon 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=ncp
BELSPO: http://www.belspo.be
NVO: http://diplomatie.belgium.be/nl/over_de_organisatie/organogram_en_structuur/nvo/
Defensie: http://www.mil.be

 

Contactpersonen:
Bruno Vermeire
Belgian Competent PRS Authority
Bruno.vermeire@diplobel.fed.be
02 5014573

Jozef Seghers
Belgian High Representation for Space Policy
Jozef.Seghers@belspo.be
0498 432 448