09 apr 2014 13:44

België vernietigt illegaal ivoor, een sterk signaal naar de smokkelaars

Deze ochtend werd meer dan anderhalve ton in beslag genomen illegaal ivoor vernietigd in het Koloniënpaleis in Tervuren. De bedoeling van deze actie – georganiseerd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, de FOD Financiën (dienst Douane) en het IFAW (International fund for Animal Welfare) – was symbolisch:   ivoor smokkelen leidt nergens toe, want in beslag genomen voorraden zullen nooit geregulariseerd of op de markt gebracht worden.

De Belgische overheid wil met de vernietiging van dit ivoor haar steun in de strijd tegen de ivoorsmokkel betuigen aan landen met een olifantenpopulatie. Ons land volgt daarbij het voorbeeld van China, de Verenigde Staten en Frankrijk, die ook al een ivory crush georganiseerd hebben. Het vernietigde ivoor zal gebruikt worden om kunstwerken te maken die nadien op strategische plaatsen zullen tentoongesteld worden om de Belgische strijd tegen het stropen van olifanten te symboliseren.

De timing van dit evenement is niet toevallig. Deze donderdag en vrijdag vindt er een Europees colloquium plaats over de bescherming van wilde fauna en flora en de strijd tegen het smokkelen ervan. De illegale handel in wilde dieren en planten is de laatste jaren alarmerend snel gegroeid  en vormt een reële bedreiging voor het overleven van verschillende planten- en diersoorten. Een reactie is dus hoognodig.

Tijdens dit colloquium zal België – vertegenwoordigd door de dienst CITES van de FOD Volksgezondheid  en een parketmagistraat – pleiten voor een Europese samenwerking, zodat smokkelaars efficiënter vervolgd kunnen worden. Ons land zal daarnaast ook de voordelen van de “EU-Twix” databank benadrukken. Via deze databank kunnen experten van 34 landen hun expertise en informatie over inbeslagnames, opvangcentra en laboratoria voor analyses makkelijk en snel uitwisselen. België zal de andere Europese landen vragen deze databank inhoudelijk en financieel te ondersteunen.

Op nationaal vlak hebben de FOD Volksgezondheid en de FOD Financiën een akkoord ondertekend waarmee de samenwerking tussen de beide overheidsdiensten verstrekt wordt, zodat ze hun controles nog beter op elkaar kunnen afstemmen.