17 okt 2006 10:39

België werd heden verkozen tot niet-permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

België werd heden verkozen tot niet-permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

België werd heden verkozen tot niet-permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Brussel, 16 oktober 2006. België werd heden verkozen tot niet-permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Premier Verhofstadt en Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht zijn bijzonder tevreden over de verkiezing door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York van ons land tot niet-permanent lid van de Veiligheidsraad voor de periode 2007-2008. België haalde daarbij 180 stemmen in de Algemene Vergadering, wat een uitstekende score is. "Met dit lidmaatschap komt aan België een prominente rol toe in de internationale politiek. Ik beschouw de Veiligheidsraad zowat als de globale crisismanager en dus als een soort kernkabinet van de wereld. De onderwerpen die er behandeld worden zijn zowel landen met een hoger veiligheidsrisico zoals Soedan, Kongo of Libanon, als globale problemen zoals de proliferatie van massavernietigingswapens of het rekruteren van kindsoldaten", aldus Minister De Gucht. "Ik wil de energie van mijn diplomaten en van mezelf erop richten om in deze periode, zonder misplaatste zelfoverschatting, te werken aan een veiligere wereld. Met dit mandaat zullen we in eerste instantie, zoals het Handvest bepaalt, de belangen van de wereldgemeenschap behartigen. Maar we moeten dat ook doen vanuit een Europese invalshoek, wat inhoudt dat we in nauwe samenspraak zijn met onze partners uit de Europese Unie die op hetzelfde ogenblik in de Veiligheidsraad zetelen", aldus nog de Minister. "Als uitgesproken voorstander van een multilaterale aanpak van de grote uitdagingen waarvoor de wereldgemeenschap vandaag staat, vind ik het erg belangrijk dat ons land hiertoe gedurende 2 jaren op hoog niveau een constructieve bijdrage kan leveren. Mijn ervaring als Voorzitter van de OVSE heeft me geleerd dat België door inzet, ernst, pragmatisme en hard werken respect kan opbouwen bij de lidstaten en gezien kan worden als een bruggenbouwer bij conflicten. Ik hoop hetzelfde resultaat te bereiken binnen de Veiligheidsraad" aldus tot slot Minister De Gucht.