19 mei 2021 10:07

België zet zich op alle fronten in voor biodiversiteit

"Wij zijn deel van de oplossing #VoorDeNatuur" is de slagzin van de Internationale Dag van de Biodiversiteit van 22 mei 2021. Wat zijn de oplossingen die België inzet om het verlies aan biodiversiteit te stoppen? In dit cruciale jaar voor de biodiversiteit is de federale regering bijzonder actief, zowel via de BeBiodiversity-strategie van de FOD Volksgezondheid als in partnerschap met de Gewesten om nationale acties uit te rollen.

22 May Biodiversity Day

Kunming, China is het toneel van de volgende biodiversiteitstop van de Verenigde Naties (COP 15) in oktober van dit jaar. België en de Europese Unie hebben de ambitie om op deze top een wereldwijd kader te definiëren dat tegen 2050 alle ecosystemen ter wereld effectief zal herstellen, beschermen en veerkrachtig maken. Het 30X30-initiatief, dat tot doel heeft tegen 2030 30% van de oceanen en het land in de wereld te beschermen, is één van de elementen die België naar voren zal schuiven. De Belgische experten die zullen deelnemen aan de werkgroepen en de ministers hebben hetzelfde doel: dit nieuwe ambitieuze mondiale kader voor biodiversiteit, dat is goedgekeurd door de 196 staten en organisaties die lid zijn van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD: Convention on Biological Diversity) van de Verenigde Naties, tot een goed einde brengen. 

In België zijn de projecten van het DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid vooral gericht op bewustmaking en het smeden van partnerschappen met verschillende soorten actoren om biodiversiteit te integreren in alle sectoren van de samenleving (mainstreaming van biodiversiteit).

In de komende maanden zullen partnerschappen worden opgestart om alle Belgische vrijwillige engagementen van privé instanties en overheden ten voordele van de biodiversiteit te promoten en te registeren in een nationaal platform, en dit voor het komende decennium. De doelstellingen van dit initiatief zijn onder meer: een kader voorstellen met precieze en relevante doelstellingen voor België, zichtbaarheid geven aan bestaande acties en toekomstige engagementen aanmoedigen.

Op het evenement Business & Biodiversity, georganiseerd door de Europese Commissie en België in december 2020, toonden een groot aantal multinationals, bedrijfsfederaties en kmo's zich bereid om actie te ondernemen voor de natuur. In België werken de FOD Volksgezondheid en de Gewesten samen om ondernemingen tot actie aan te zetten. Samen hebben zij het online instrument BiodiversiTree ontworpen en de brochure "Biodiversiteit is onze business" gepubliceerd, waarin concrete acties worden voorgesteld. Deze brochure, die bij meer dan 20 000 kmo's is verspreid, belicht de goede praktijken van ondernemers die biodiversiteit in hun bedrijfsprojecten hebben opgenomen.

De FOD Volksgezondheid zit ook aan het stuur van de BeBiodiversity-strategie, die tot doel heeft burgers, bedrijven en de overheid te mobiliseren en bewust te maken van de gevolgen van onze consumptie- en productiepatronen voor de biodiversiteit. Aangezien ons land veel grondstoffen invoert, worden er op Belgisch en Europees niveau acties ontwikkeld om de impact van deze invoer op de biodiversiteit en op de ontbossing in de landen van oorsprong te beperken. Burgers, verenigingen en bedrijven zijn gevoelig voor deze onderwerpen, en dit vertaalt zich in een groot aantal volgers voor de sociale media van BeBiodiversity; een gemeenschap van meer dan 8000 leden volgt actief de berichten op Facebook, Twitter en sinds kort ook LinkedIn en Instagram.

Niet enkel politieke overheden, maar ook burgers en vertegenwoordigers van het middenveld, NGO's, bedrijven, wetenschappers en plaatselijke overheden zijn aangewakkerd. De beweging #SamenVoorBiodiversiteit, die een jaar geleden werd opgericht, blijft gestaag groeien. Op internationaal niveau hebben 17 Belgische instellingen en organisaties, waaronder een groot aantal musea, kunststichtingen, universiteiten, dierentuinen en dierenparken, zich aangesloten bij de globale coalitie #UnitedforBiodiversity, een initiatief van de Europese Commissie.

Op federaal niveau moedigt minister van Klimaat en Leefmilieu Zakia Khattabi deze dynamiek voor de volle 100% aan: "Het volgende decennium zal van cruciaal belang zijn. Onze medeburgers hebben dit duidelijk begrepen. Velen van hen steken de handen uit de mouwen en komen in actie voor biodiversiteit. Het succes van het initiatief "Creëer je eigen vierkante meter biodiversiteit" van de beweging #SamenVoorBiodiversiteit (waarvan mijn administratie deel uitmaakt) en het stijgend aantal projecten in alle uithoeken van het land, bewijzen dit. De Belgen verwachten ook dat de politieke wereld haar verantwoordelijkheid neemt. Als federale minister van Leefmilieu is mijn doelstelling duidelijk: met alle middelen waarover ik beschik de Belgische onderhandelaars steunen die samen met hun partners in China zullen onderhandelen om een akkoord te bereiken dat even bepalend en doorslaggevend is als het Klimaatakkoord van Parijs van 2015. "

Van haar kant stelt de Europese Unie alles in het werk om een brede internationale dynamiek op gang te brengen. Virginijus Sinkevičius, Europees commissaris voor Milieu, feliciteerde België ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Biodiversiteit: "‘Met 1 miljoen soorten die met uitsterven worden bedreigd, heeft de natuur meer dan ooit onze hulp nodig. Iedereen kan zijn steentje bijdragen. Ik feliciteer de beweging #SamenVoorBiodiversiteit in België voor het samenbrengen van meer dan 100 partners. Hun concrete acties zijn een inspiratie voor alle landen in Europa en wereldwijd. Ik ben ook zeer verheugd dat zoveel Belgische organisaties onze Globale Coalitie ‘UnitedforBiodiversity’ vervoegen. We delen dezelfde bezieling. De stem van meer dan 250 musea, dierentuinen, aquaria, onderzoekscentra, universiteiten, parken en plantentuinen helpt ons om natuur dichter bij de bezoekers te brengen en wereldleiders te zijn tijdens COP15, de Biodiversiteitstop van de Verenigde Naties in Kunming (China) dit najaar’.

 

Contact voor de pers

Wendy Lee, FOD Volksgezondheid, woordvoerster: 0477/98.01.02, wendy.lee@health.fgov.be