19 jun 2009 22:30

België zit Raad Mensenrechten voor

De Raad Mensenrechten heeft vandaag aan het begin van de namiddag met handgeklap de Permanente Vertegenwoordiger van België te Genève verkozen tot voorzitter. In die functie zal onze ambassadeur in Genève gedurende één jaar de debatten leiden van dit orgaan van de Verenigde Naties, dat verantwoordelijk is voor mensenrechten.

De Raad Mensenrechten heeft vandaag aan het begin van de namiddag met handgeklap de Permanente Vertegenwoordiger van België te Genève verkozen tot voorzitter. In die functie zal onze ambassadeur in Genève gedurende één jaar de debatten leiden van dit orgaan van de Verenigde Naties, dat verantwoordelijk is voor mensenrechten.

Brussel, 19 juni 2009 De Raad Mensenrechten heeft vandaag aan het begin van de namiddag met handgeklap de Permanente Vertegenwoordiger van België te Genève verkozen tot voorzitter. In die functie zal onze ambassadeur in Genève gedurende één jaar de debatten leiden van dit orgaan van de Verenigde Naties, dat verantwoordelijk is voor mensenrechten. Deze benoeming is een erkenning van de Belgische competenties qua mensenrechten. Deze beslissing moet gezien worden tegen de achtergrond van de permanente inzet van ons land voor mensenrechten en fundamentele vrijheden overal ter wereld en voor de verdediging van het universele karakter van die rechten. Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht benadrukt " hoezeer België bewust is van de uitdagingen verbonden aan deze taak. De tendens naar souverainisme en het gebrek aan respect voor mensenrechten in een nog te groot aantal landen, maken de werking van de Raad delicaat. De negatieve perceptie van de Raad is niet altijd ongegrond." De Minister zegt verder: "Ik heb nochtans aanvaard dat België dit voorzitterschap van de Raad op zich neemt, ook al ben ik me bewust van de beperkingen eigen aan deze functie. België zal hoe dan ook niet afzien van zijn prioriteiten en ambities die aan de basis lagen van onze kandidatuur als lid van de Raad Mensenrechten."