02 jan 2006 10:58

Belgisch Voorzitterschap van de OVSE

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht wordt vanaf de eerste januari 2006 de Voorzitter in functie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Hij zal daarbij ondersteund worden door Senator Pierre Chevalier, die door de regering gevraagd werd om de functie van Speciale Gezant van het zittende voorzitterschap op zich te nemen.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht wordt vanaf de eerste januari 2006 de Voorzitter in functie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Hij zal daarbij ondersteund worden door Senator Pierre Chevalier, die door de regering gevraagd werd om de functie van Speciale Gezant van het zittende voorzitterschap op zich te nemen.

Brussel, 30/12/2005. Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht wordt vanaf de eerste januari 2006 de Voorzitter in functie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Hij zal daarbij ondersteund worden door Senator Pierre Chevalier, die door de regering gevraagd werd om de functie van Speciale Gezant van het zittende voorzitterschap op zich te nemen. Het is de eerste keer dat België dit voorzitterschap waarneemt. Dit is het resultaat van een beslissing die bekrachtigd werd tijdens de ministeriële conferentie van Maastricht in 2003. Het is een uiting van ons blijvend voluntarisme om een actieve buitenlandse politiek te voeren in Europa en in de wereld, die zich inschrijft in onze voorkeur voor een multilaterale aanpak. Gedurende heel het jaar 2006 heeft het Belgische voorzitterschap de verantwoordelijkheid voor het goed beheer van één van de pijlers van de veiligheidsarchitectuur van Europa. Met zijn 55 lidstaten is de OVSE de grootste regionale organisatie inzake de wereldveiligheid. Zij strekt van Vancouver tot Vladivostok, waarbij rond één en dezelfde tafel alle Europese, Noord-Amerikaanse en Centraal-Aziatische landen zetelen. De OVSE is uniek in zijn coöperatieve en globale aanpak van de veiligheid. Samenwerkend in die zin dat alle 55 lidstaten dezelfde status genieten. Alle politieke beslissingen worden bij consensus genomen. Alomvattend ook omdat de veiligheidsproblematiek binnen de OVSE de vorm aanneemt van 3 "korven": een politico-militaire, een humanitaire en een economisch-ecologische. Zich ondersteunend op 18 missies in de Balkan, Oost-Europa, de Kaukasus en Centraal-Azië volgt de OVSE de naleving op van de verplichtingen die de lidstaten genomen hebben. Dit vertaalt zich in een veelvoud van concrete projecten in domeinen zoals het respect van de mensenrechten, de bevordering van de civiele maatschappij en van de rechtsstaat, de ontwikkeling van een markteconomie, leefmilieu, hulp aan de media, het bewaken van grenzen en opleiding van politiediensten. België wordt voorzitter op een ogenblik dat de OVSE nieuwe uitdagingen tegemoet gaat, onder andere aangaande de interne hervormingen die erop gericht zijn zich aan te passen aan de huidige politieke werkelijkheid. Het Belgische voorzitterschap zal tevens een actief beleid voeren inzake het oplossen van de zogenaamde "bevroren conflicten" in Moldavië -Transnistrië, in Nagorno-Karabakh en in Georgië (Zuid-Ossetië en Abchazië). Eenzelfde bereidwillige inzet zal getoond worden inzake de belangrijke rol die ook voor de OVSE is weggelegd bij het definitief vastleggen van het statuut voor Kosovo. Een andere prioriteit voor ons voorzitterschap zal het respect voor de rechtsstaat en de strijd tegen de internationale misdaad zijn. Minister De Gucht zal het programma van het Belgische voorzitterschap op 11 januari 2006 -om 15.00- voorstellen tijdens een persconferentie op het Egmontpaleis. ( perszaal-Kleine Zavel 1000 Brussel) Perskaart ( Belgische of Europese Unie) verplicht.