25 feb 2009 15:09

Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie: 7 seminaries

Ter gelegenheid van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, heeft België besloten een bijzondere inspanning te doen om het Europees project dichter bij de burger te brengen en tastbaar te maken.

Ter gelegenheid van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, heeft België besloten een bijzondere inspanning te doen om het Europees project dichter bij de burger te brengen en tastbaar te maken.

Brussel, 25 februari 2009 Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie: Zeven seminaries ter raadpleging van het Maatschappelijk Middenveld. Ter gelegenheid van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, heeft België besloten een bijzondere inspanning te doen om het Europees project dichter bij de burger te brengen en tastbaar te maken. In het kader van de uitgebreide oefening om het middenveld te betrekken bij de voorbereiding van het voorzitterschap dat hem door de Regering werd toevertrouwd, zal Olivier Chastel op maandag 2 maart een reeks seminaries openen. De bedoeling van deze seminaries is de raadpleging van de overlegorganen, de sociale partners, de NGO's en de actoren van onze maatschappij om een debat te voeren over de grote Europese thema's. Er zullen zeven seminaries over zeven thema's plaatsvinden in het Egmontpaleis: 1. Economische en financiële crisis, maandag 2 maart ; 2. Energie, leefmilieu en klimaatverandering, maandag 16 maart ; 3. Onderwijs, cultuur en Europees burgerschap, maandag 30 maart ; 4. Justitie, veiligheid en justitiële samenwerking – asiel en immigratie, maandag 4 mei; 5. Conflictbeheersing en -preventie (EVDB) – ontwikkelingssamenwerking, dinsdag 19 mei; 6. Uitbreiding, nabuurschapbeleid, grenzen van de Europese Unie, woensdag 27 mei; 7. Sociale agenda en Lissabonstrategie, dinsdag 9 juni. De seminaries zullen telkens een halve dag duren en worden georganiseerd door de FOD Buitenlandse Zaken en het Egmontinstituut. Elke sessie zal kort worden ingeleid door één of twee experts, waarna het interactief debat kan beginnen onder leiding van het panel en een moderator. Er werd overeengekomen dat de politieke wereld niet zal deelnemen aan deze seminaries. Om de dialoog zo open mogelijk te kunnen voeren en de gedachtewisselingen van de actoren uit het middenveld centraal te stellen, hebben we er de voorkeur aan gegeven niet tussen te komen in het debat tussen vertegenwoordigers van het Belgisch Maatschappelijk Middenveld. Deze seminaries zijn een uiting van het belang dat België hecht aan de dialoog met actoren uit het middenveld en de bijdrage die zij kunnen leveren. De pertinente vragen en opmerkingen die tijdens deze seminaries aan bod komen kunnen een invloed hebben bij de uitwerking van het programma van het Belgisch voorzitterschap. Het eerste seminarie over het thema " België, Europa en de financiële crisis : welke economische en sociale gevolgen ? " zal doorgaan op maandag 2 maart vanaf 13u30 in het Egmontpaleis. De thema's die aan bod komen zijn : - "De disfuncties van het financiële systeem: oorzaken, evolutie en aanpassingen " Inleiding: Professor Serge Wibaut (FUSL) & Franciscus Godts (Directeur - FOD Financiën) - " Welke antwoorden kunnen België en Europa bieden op de economische en sociale gevolgen van de financiële crisis " Inleiding: Professor Paul De Grauwe (KU Leuven) & Daniel Gros (Directeur – CEPS)