01 aug 2008 14:11

Belgisch voorzitterschap van de Veiligheidsraad van de VN

Op 1 augustus neemt België voor de tweede keer in zijn mandaat 2007-2008 het maandelijks Voorzitterschap van de Veiligheidsraad waar.

Op 1 augustus neemt België voor de tweede keer in zijn mandaat 2007-2008 het maandelijks Voorzitterschap van de Veiligheidsraad waar.

Belgisch voorzitterschap van de Veiligheidsraad van de VN Brussel , 01 augustus 2008 Op 1 augustus neemt België voor de tweede keer in zijn mandaat 2007-2008 het maandelijks Voorzitterschap van de Veiligheidsraad waar. Onder Belgisch Voorzitterschap zal de Raad zich buigen over de verlenging van het mandaat van drie vredesoperaties: de VN-politieke missie in Irak, de vredesmacht van de Afrikaanse Unie in Somalië en de VN-operatie in Libanon, waartoe België een contingent levert. De eerste resolutie onder Belgische Voorzitterschap betreft de creatie van een geïntegreerde politieke missie in Sierra Leone. Daarnaast zullen verschillende actuele dossiers de aandacht van de Veiligheidsraad vergen, onder meer de maandelijkse Midden-Oostenbriefing, de situatie in Darfur/Soedan en de politieke evolutie in Myanmar. Onder Belgisch Voorzitterschap zal de Veiligheidsraad tevens opties beginnen te bespreken voor een eventuele VN operatie in Somalië. Ook inzake de humanitaire en politieke situatie in Zimbabwe zal België waakzaam blijven. Tot slot wil België het goed functioneren van de Veiligheidsraad aan de orde stellen. Daartoe zal België op 27 augustus een debat organiseren dat de Veiligheidsraad moet toelaten in dialoog te treden met landen die niet lid zijn van de Veiligheidsraad. Dit is in lijn met het belang dat België, als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad én als permanent lid van de VN-Algemene Vergadering, hecht aan het transparent en efficiënt functioneren van de Raad. Het is het eerste publieke debat over dit thema sinds 1994.