08 jun 2004 02:00

Belgische deelname aan de PSI Conferentie van 31 mei 2004

Belgische deelname aan de PSI Conferentie van 31 mei 2004

Belgische deelname aan de PSI Conferentie van 31 mei 2004

Brussel, 5/6/2004 BELGISCHE DEELNAME AAN PSI CONFERENTIE België heeft op 31 mei jl. deelgenomen aan een internationale conferentie van het Proliferation Security Initiative (PSI). Deze bijeenkomst ging door te Krakow en volgde precies één jaar op de lancering van dit initiatief. PSI verenigt een groep van thans 61 landen die zich in het bijzonder willen inspannen om de illegale handel in massavernietigingswapens en materiaal dat relevant is voor de produktie van dergelijke wapens te voorkomen. Meer specifiek laat PSI een tijdig en krachtig optreden tegen zulke illegale transferten toe op basis van intercepties te land, ter zee of in de lucht. PSI vormt een belangrijk element in de internationale strijd tegen de verspreiding van massavernietigingswapens. Zo verwijst Resolutie 1540 van de VN-Veiligheidsraad inzake de strijd tegen de proliferatie van massavernietigingswapens, die op 28 april jl. werd aangenomen, naar het grote belang van internationale samenwerking bij de interceptie van zulke illegale transferten. Ook de Europese Unie heeft, in een publieke verklaring van 17 mei jl., haar expliciete steun aan PSI betuigd. De Belgische deelname aan de PSI conferentie te Krakow dient dan ook gezien te worden als een sterk signaal van ons land om actief bij te dragen tot de verdere ontwikkeling van het initiatief waarvan het succes een wezenlijke bijdrage zal vormen tot een efficiënte strijd tegen de proliferatie van massavernietigingswapens. Eventuele optredens in het kader van PSI zullen steeds gebaseerd zijn op de van toepassing zijnde nationale wetgeving en het internationaal recht.