29 sep 2017 14:05

Belgische en Nederlandse ombudsmannen vragen samen snelle oplossing voor pensioen van grensarbeiders

Heel wat grensarbeiders riskeren een aantal jaren zonder pensioen of uitkering omdat de Belgische en Nederlandse regering niet voldoende voorzienig waren. Daarop wezen de Belgische federale Ombudsman, zijn collega van Pensioenen en de Nationale Ombudsman uit Nederland. Ze vragen nu snel actie.  
Deze vrijdag 29 september om 10u30 trokken de federale Ombudsman, zijn collega van Pensioenen en zijn Nederlandse evenknie in de commissie Sociale Zaken van het Beneluxparlement samen aan de alarmbel van de respectievelijke parlementen en regeringen.

Juridisch vacuüm
65-jarige Belgische grensarbeiders die in Nederland werkten maar daarna werkloos werden, krijgen geen sociale uitkeringen meer in België. Maar ze hebben nog geen recht op hun pensioen, dat door Nederland wordt uitbetaald. De pensioenleeftijd is daar vastgelegd op 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2022. Deze grensarbeiders riskeren zo om gedurende ongeveer twee jaar in een juridisch vacuüm terecht te komen, zonder pensioen of sociale uitkering.

 

Voorzorgsprincipe niet gerespecteerd
Volgens de Belgische en de Nederlandse ombudsmannen hebben de twee lidstaten het voorzorgsprincipe niet gerespecteerd, terwijl ze zich wél bewust waren van het probleem. “Noch België, noch Nederland neemt maatregelen. De betrokken grensarbeiders weten dat ze in de problemen komen, maar kunnen niet reageren zolang ze geen beslissing krijgen. En dan is het te laat. Ze bevinden zich dus in een impasse.”

 

Belemmering voor vrije verkeer van personen
Grensarbeiders werden indertijd nochtans door hun regering en door Europese programma’s aangemoedigd. Dit vacuüm vormt nu een belangrijk obstakel voor het vrije verkeer van personen.

 

Mogelijke oplossingen
België en Nederland moeten overleg plegen om snel tot een oplossing te komen. In België zouden er uitkeringen kunnen komen voor grensarbeiders tot ze de wettelijke pensioenleeftijd uit het buitenland bereiken. In juli werd er een wetsvoorstel in die zin ingediend in het parlement. In Nederland zou er bijvoorbeeld een ruimere overbruggingsuitkering mogelijk zijn.


Op termijn moeten de Europese regels op elkaar afgestemd worden zodat de grensarbeiders hun sociale rechten kunnen behouden.

 

Meer info:
86.781 Belgen werken over de grens (bron RIZIV, 2016):
- 32.260 in Nederland
- 7.551 in Frankrijk
- 40.859 in Luxemburg
- 6.111 in Duitsland

 

De federale Ombudsman is een onafhankelijke instelling die klachten van burgers over de federale overheidsdiensten behandelt. Hij lost individuele problemen op, doet onpartijdige onderzoeken en waakt over de rechten van burgers. Zijn aanbevelingen verbeteren het functioneren van administraties en de wet. De federale Ombudsman onderzoekt ook misbruik en onregelmatigheden bij federale overheidsdiensten en waakt over de integriteit van ambtenaren. Er zijn twee federale Ombudsmannen: Guido Herman en Catherine De Bruecker.