21 jun 2024 11:10

Wereldklokkenluidersdag: de federale Ombudsman en het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens informeren klokkenluiders

Ter gelegenheid van de Wereldklokkenluidersdag op 23 juni 2024 lanceren de Federale Ombudsman en het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens een informatiecampagne om hun partners in de federale publieke sector en de privésector te wijzen op hun rol in het beschermen en helpen van klokkenluiders.

Een sterker wetgevend kader sinds 2023

In 2023 werden twee nieuwe wetten van kracht om de bescherming van klokkenluiders die wetsovertredingen of integriteitsschendingen melden, te versterken. Deze wetten zijn van toepassing op alle werknemers, zelfstandigen, ambtenaren en andere belanghebbenden en voorzien in drie meldkanalen: het interne kanaal (dat alle bedrijven met meer dan 50 werknemers en federale overheidsinstanties moeten opzetten), een extern kanaal en openbaarmaking. 

Belangrijke opdracht

In de privésector behandelt en coördineert de federale Ombudsman in alle vertrouwelijkheid meldingen van inbreuken op de wetgeving binnen bedrijven. Hij stuurt de meldingen door naar de bevoegde autoriteiten voor onderzoek. 

De federale ombudsman behandelt ook meldingen van integriteitsschendingen (misbruik, fraude, onregelmatigheden) in federale overheidsinstanties. Hij voert onderzoeken uit en stelt rapporten op met eventuele aanbevelingen.  

Hij beschermt ook klokkenluiders tegen represailles. 

Het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens biedt informatie en ondersteunt klokkenluiders in alle vertrouwelijkheid. Deze ondersteuning kan verschillende vormen aannemen: juridische bijstand, psychologische ondersteuning, loopbaanbegeleiding, technische ondersteuning, coaching of mediatraining. 

Een informatieve brochure

De wetgeving is nieuw en nog niet bij iedereen bekend. Het is ook nog niet voor iedereen duidelijk wat je kunt melden, hoe en via welke kanalen. Vandaar dat beide instellingen op deze Wereldklokkenluidersdag alle partners uit de federale publieke sector en privésector willen informeren. 

De brochure van de federale Ombudsman geeft meer informatie over zijn opdracht in verband met klokkenluiders en vermeldt in welke gevallen klokkenluiders een melding kunnen indienen.  Ze verduidelijkt ook wat de bescherming inhoudt. 

De integriteit van publieke en private organisaties gaat iedereen aan, en klokkenluiders spelen een cruciale rol in onze samenleving door misstanden, onregelmatigheden en fraude te melden die ze vaststellen bij overheidsinstanties en bedrijven.  

De steun van deze organisaties en bedrijven is essentieel om een cultuur van verantwoording en integriteit te bevorderen. Daarom nodigen we je uit om deze brochures mee bekend te maken. 

Vraag je brochures aan

Als je papieren brochures wenst te ontvangen om binnen je organisatie te verspreiden, of als je meer informatie nodig hebt, kan je gerust contact opnemen met onze twee instellingen:  

De brochures zijn online beschikbaar op onze websites  www.federaalombudsman.be  en www.federaalinstituutmensenrechten.be/nl/klokkenluider, telkens in de rubriek "publicaties".