09 apr 2008 15:21

Belgische houding inzake Olympische Spelen en China

Op voorstel van Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht heeft het kernkabinet vandaag volgend standpunt goedgekeurd inzake China en de Olympische Spelen.

Op voorstel van Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht heeft het kernkabinet vandaag volgend standpunt goedgekeurd inzake China en de Olympische Spelen.

Belgische houding inzake Olympische Spelen en China Brussel,9 april 2008 Op voorstel van Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht heeft het kernkabinet vandaag volgend standpunt goedgekeurd inzake China en de Olympische Spelen. - de toekenning van de Olympische Spelen aan China moet een aanleiding zijn om ook over mensenrechten te spreken en vooruitgang te boeken; - een oproep aan China tot constructieve dialoog met de Dalai Lama teneinde een vreedzame en duurzame oplossing voor de crisis te vinden, op basis van een bevredigend statuut van culturele autonomie van Tibet binnen de Chinese eenheid; - een oproep ook tot een gematigd optreden van de ordediensten in het handhaven van de publieke orde; - aandringen op de transparantie van de toestand ter plaatse, onder meer door toegang tot Tibet en Xinjiang te verlenen aan de media; - aandringen bij de EU op een stellingname inzake de aanwezigheid bij de officiële ceremonies tijdens de Spelen. Een beslissing hierover moet echter worden genomen in functie van de evolutie van de toestand; - aandringen op een verdere Europese actieve opvolging van het dossier met inbegrip van demarches; - aanwezigheid van de Minister van Buitenlandse Zaken bij de inauguratie van het standbeeld van Olivier Strebelle in Beijing op 23/05, met dien verstande dat hij bij die gelegenheid het Belgische standpunt zal verwoorden.