22 jan 2018 19:14

Belgische muntslag gegund aan Koninklijke Nederlandse Munt/Groep Heylen

De openbare procedure voor het slaan van munten en de verlening van exploitatierechten voor de productie van euromunten leidt tot de definitieve gunning aan de Koninklijke Nederlandse Munt, die op haar beurt in handen is van de Belgische groep Heylen.


Minister van Financiën Johan Van Overtveldt:
“De beslissing om zelf geen munten meer te slaan werd eerder al genomen, en maakte deel uit van het regeerakkoord.  We zijn er in geslaagd om deze besparingsoefening op zeer korte tijd ook effectief uit te voeren.  Deze uitbesteding vertegenwoordigt een besparing van bijna 3 miljoen euro per jaar.” 

De gunning geldt voor 4 jaar en betreft ook de exploitatierechten voor het slaan, het verdelen en de verkoop van de speciale Belgische herdenkingsmunten.

De Koninklijke Munt van België is sinds 1 januari 2018 afgeslankt.  Het is niet langer een staatsbedrijf, maar wel een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie. De dienst blijft instaan voor de bestelling van de circulatiemunten, het design, de kwaliteitscontrole en de screening van valse muntstukken. Ook de vertegenwoordiging van de Belgische Staat op internationaal niveau blijft één van de kerntaken van de KMB.