16 dec 2014 16:27

Belgische Ontwikkelingssamenwerking zet meer in op KMO’s in het Zuiden

Een sterkere focus op micro-, kleine en middelgrote ondernemingen. Dat is één van de keuzes in de nieuwe investeringsstrategie die de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) vandaag goedkeurde. Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo, die BIO vandaag bezocht, is tevreden met de duidelijke investeringsfocus. De federale regering zal de volgende jaren 160 miljoen euro uittrekken voor BIO.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo bracht vandaag een bezoek aan de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden. BIO investeert in private projecten en levert zo een structurele bijdrage aan de economische groei van ontwikkelingslanden. Minister De Croo had ook een ontmoeting met de Raad van Bestuur die vandaag haar nieuwe investeringsstrategie voor de volgende jaren goedkeurde.

Deze nieuwe investeringsstrategie is de operationele vertaling van het eerste beheerscontract dat BIO in april afsloot met de Belgische Staat. In de nieuwe investeringsstrategie vallen een aantal scherpe keuzes op. Zo zal BIO de volgende jaren veel sterker focussen op micro-, kleine en middelgrote ondernemingen. De keuze zal daarbij vooral vallen op projecten die geen beroep kunnen doen op klassieke financieringsbronnen. Ook halveert BIO het aantal landen waar het actief zal zijn van meer dan 100 naar 52.

Inhoudelijk zal BIO voortaan focussen op vijf sectoren:

  • Financiële sector, met aandacht voor microkredieten en financiële inclusie als instrumenten voor armoedebestrijding
  • Landbouw, met aandacht voor verhoogde productiviteit en voedselzekerheid
  • Energie, met aandacht voor duurzame en hernieuwbare energie
  • Infrastructuur, met aandacht voor irrigatie, telecommunicatie en transport
  • Basisdiensten, zoals gezondheid, water, onderwijs en huisvesting.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo is tevreden met de duidelijke strategische focus voor de volgende jaren. “Als we landen op weg willen zetten naar ontwikkeling en zelfredzaamheid, hebben ze een goed uitgebouwde private sector nodig. Dat betekent dat ze, net als België, een sterk KMO-weefsel moeten hebben. Met deze duidelijke investeringspolitiek zal BIO daar de volgende jaren een belangrijke bijdrage aan leveren. Tegelijk schrijft BIO zich ook in in mijn aanpak om de versnippering van het Belgische ontwikkelingsbeleid tegen te gaan.”

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo verwacht veel van BIO en de uitrol van deze nieuwe strategie. “Tegenover deze hoge verwachtingen staat ook een duidelijk engagement van de federale regering. Dit jaar ontving BIO 50 miljoen euro nieuwe financiële middelen. De volgende vier jaar komen daar in totaal nog eens 160 miljoen euro bovenop. Dat is een belangrijk toezegging, zeker in tijden waar ook de budgetten van ontwikkelingssamenwerking onder zware druk staan.”

“Daarbovenop wil ik BIO ook meer mogelijkheden geven om privaat kapitaal aan te trekken. Op die manier gaan we voor een win-win: we versterken onze impact in de landen waar we actief zijn en tegelijk zorgen we ervoor dat ook Belgische ondernemingen in het kader van hun Corporate Social Responsibility een grotere aandacht geven aan de ontwikkelingsproblematiek.”