30 sep 2021 13:13

Belgische publieke knowhow voor de internationale samenwerking

Brussel, 30 september | Internationale samenwerking is een wereld van partnerschappen. Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap, werkt samen met meer dan zestig Belgische overheidsdiensten, universiteiten en onderzoekscentra die hun knowhow ten dienste stellen van de partnerlanden in Afrika en het Midden-Oosten.

Vandaag brengt Enabel meer dan 140 vertegenwoordigers van tientallen overheidsdiensten en universiteiten bij elkaar om de meerwaarde en de resultaten van de partnerschappen in de kijker te zetten. Een van de keynote speakers is Anna Terron, directrice van het Spaanse agentschap FIIAPP, dat in meer dan honderd landen peer-to-peer uitwisselingen opzet tussen Spaanse en buitenlandse overheidsdiensten.

Enabel wil de impact van de Belgische internationale samenwerking vergroten om bij te dragen aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Dankzij de partnerschappen neemt Enabel zijn rol van broker en facilitator ten volle op. "De partnerschappen stellen ons in staat om met onze partners in Afrika en het Midden-Oosten de meest geavanceerde expertise uit te wisselen om ontwikkelingsprojecten uit te voeren en de impact van de Belgische internationale samenwerking te vergroten," zegt Enabels Algemeen directeur Jean Van Wetter. "Ambtenaren uit het ene land die in gesprek gaan met ambtenaren uit een ander land delen een gemeenschappelijk begrip van de openbare dienst en van de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd," voegt hij eraan toe.

Enabel doet een beroep op de kennis en de ervaring van de dienst klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid om de nieuwe Belgische klimaatprojecten in de Sahel voor te bereiden. Geert Fremout, Celhoofd Internationale Samenwerking, ziet alleen maar voordelen: "De klimaatverandering is een mondiale uitdaging met een uitgesproken ontwikkelingsdimensie. Ons partnerschap met Enabel creëert een win-win situatie, waarin de ervaring met ontwikkelingssamenwerking en terreinkennis van Enabel gekoppeld wordt aan onze expertise en netwerken over klimaatverandering en klimaatbeleid."

De Universiteit Gent en de Université Catholique de Louvain werken samen met de universiteit van Kisangani in de Democratische Republiek Congo in het kader van de strijd tegen seksueel geweld. Onderzoekers en gezondheidswerkers slaan de handen in elkaar om de medische opvolging van slachtoffers te verbeteren en om hen op psychosociaal, juridisch en socio-economisch vlak te helpen. "We voeren sociaal-antropologisch onderzoek naar het seksueel geweld in de provincie Tshopo, en we proberen de protocollen voor de opvang en de zorg van de slachtoffers te evalueren en te verbeteren. De uitwisseling heeft ook een meerwaarde omdat ze de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek en van de ingezamelde gegevens verbetert," zegt Olivier Schmitz, onderzoeker aan de UCL.

De Belgische federale politie begeleidt de politiediensten van Burkina Faso en Benin om de veiligheid in het algemeen te verbeteren en om het vertrouwen met de bevolking te herstellen. Ze deelt haar eigen ervaring om concepten als wijkpolitie of gemeenschapspolitie ingang te doen vinden en zo de politiediensten dichter bij de bevolking te brengen. De opleiding en de uitwisseling tussen de politiediensten gaat ook over grensoverschrijdende problemen zoals computercriminaliteit, financiële en economische criminaliteit. "De urgente veiligheidsproblematiek in die landen, die ook een weerslag kan hebben op onze veiligheid, heeft dikwijls zijn wortels in andere problemen zoals armoede, de spanningen tussen gemeenschappen, economische crisissen en ook de klimaatverandering," zegt Peter De Buysscher, Internationaal directeur van de federale politie.

De partnerschappen van Enabel en de overheidsdiensten hebben betrekking op zeer uiteenlopende domeinen: gezondheidszorg, sociale zekerheid, mensenrechten, cultuur, milieu en klimaat, afvalbeheer, biodiversiteit, beroepsopleiding en tewerkstelling, justitie, politie, havenveiligheid, mobiliteit enzovoort. Ze zijn noodzakelijk om projecten te ondersteunen die erop gericht zijn overheidsinstellingen in de partnerlanden te versterken.

Partnerschap om te strijden tegen seksueel geweld in DR Congo

Video URL

Partnerschap tussen de belgische federale politie en de politiediensten in Benin en Burkina Faso

Video URL
De partnerschappen stellen ons in staat om met onze partners in Afrika en het Midden-Oosten de meest geavanceerde expertise uit te wisselen om ontwikkelingsprojecten uit te voeren en de impact van de Belgische internationale samenwerking te vergroten
Jean Van Wetter
Jean Van Wetter
Algemeen directeur Enabel

OVER ENABEL

Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap, voert de Belgische gouvernementele samenwerking uit, de samenwerking van staat tot staat. Het agentschap werkt daarnaast ook voor andere nationale en internationale opdrachtgevers. Samen met zijn partners in binnen- en buitenland reikt Enabel oplossingen aan om dringende mondiale uitdagingen aan te pakken - klimaatverandering, verstedelijking, menselijke mobiliteit, vrede en veiligheid, economische en sociale ongelijkheid - en om wereldburgerschap te bevorderen. Enabel heeft 1900 medewerkers. Het agentschap beheert 150 projecten in een twintigtal landen, in België, Afrika en het Midden-Oosten.