01 jul 2022 15:46

Belgische regering valideert toetreding Finland en Zweden

De ministerraad keurde op voorstel van eerste minister belast met Buitenlandse Zaken en Europese Zaken Alexander De Croo en minister van Defensie Ludivine Dedonder een voorontwerp van wet goed betreffende de toetreding van Finland en Zweden tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO).

Dit is de belangrijkste beslissing van de NAVO-top deze week: alle lidstaten van het bondgenootschap hebben in Madrid met de toetreding van Finland en Zweden ingestemd.

Begin mei hadden Finland en Zweden, die sinds 1994 nauwe partners zijn van de NAVO, officieel een verzoek ingediend om lid te worden van het trans-Atlantische bondgenootschap na de Russische inval in Oekraïne. Dit verzoek werd rechtstreeks door België gesteund. Als stichtend lid en gastland van de NAVO is ons land er altijd van overtuigd geweest dat deze dubbele toetreding de veiligheid op ons continent zal versterken en tegelijk een krachtig signaal van eenheid zal geven aan Vladimir Poetin.

De federale regering, die in Madrid op een beslissing had aangedrongen, heeft vandaag het voorontwerp van wet inzake de volgende internationale akten op de ministerraad goedgekeurd:

  • Protocol inzake de toetreding van de Republiek Finland tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
  • Protocol inzake de toetreding van het Koninkrijk Zweden tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie

Dit voorontwerp van wet geeft concreet vorm aan het toetredingsproces van Finland en Zweden. Het zal ter advies aan de Raad van State worden voorgelegd.

Eerste minister Alexander De Croo: “De toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO maakt het Europese continent veiliger. Sommigen hoopten ons te verdelen. Het resultaat is dat we nooit eerder een zo eensgezind blok hebben gevormd en dat de NAVO nog nooit zo sterk is geweest. België zal zijn rol op het terrein blijven spelen, met alle expertise waar we om bekend staan. Het is nu van belang dat de toetreding van Finland en Zweden snel plaatsvindt om concreet de nieuwe strategische koers te varen die deze week op de Top van Madrid werd uitgestippeld. Om onze vrijheid en democratie te beschermen.”