09 jan 2006 11:51

Belgische regering veroordeelt uitlatingen van president Ahmedinejad

Belgische regering veroordeelt uitlatingen van president Ahmedinejad

Belgische regering veroordeelt uitlatingen van president Ahmedinejad

Brusse, 6 januari 2006 Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht heeft vandaag de Ambassadeur van Iran laten convoceren door de Directeur-Generaal van de bilaterale betrekkingen, Mr Geleyn, om hem de veroordeling van de Belgische regering over te maken na de uitlatingen van President Ahmedinejad tegenover Israël. Het feit dat deze geuit werden door een staatshoofd maakt dit des te meer onaanvaardbaar. Deze uitlatingen zijn onverenigbaar met de principes van de Verenigde Naties, die het bestaansrecht van Israël erkent. Het is voor de tweede keer dat de Ambassadeur geconvoceerd wordt na de uitspraken van de President van Iran over Israël. Minister De Gucht heeft deze in het verleden reeds herhaaldelijk publiek veroordeeld.