10 jun 2004 02:00

Belgische toetreding tot "Global Partnership"

Belgische toetreding tot "Global Partnership"

Belgische toetreding tot "Global Partnership"

Brussel, 09.06.04, Op de G8 top van Sea Island (USA) wordt vandaag aangekondigd dat een aantal landen, waaronder België, zich aansluiten bij het Global Partnership Against the Spread of Weapons and Materials of Mass Destruction. Naast de G8 leden zelf (Duitsland, Canada, VS, Frankrijk, VK, Italië, Japan en Rusland), zijn thans de volgende landen aangesloten bij het Global Partnership: Australië, België, Denemarken, Finland, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Polen, de Tsjechische Republiek, Zuid-Korea, Zweden en Zwitserland. Global Partnership werd gelanceerd op de G8 top van Kananaskis (Canada) in juni 2002. Het objectief is de internationale samenwerking te versterken om te verhinderen dat massavernietigingswapens en ander gevoelig materiaal in de handen van terroristen zouden terechtkomen. De ambitie van Global Partnership is om 20 miljard USD te verzamelen over de komende 10 jaar om dit objectief te kunnen verwezenlijken. Concrete projecten worden hiermee gefinancierd in verschillende domeinen: het beveiligen of afbouwen van stocks van gevoelig nucleair materiaal, de vernietiging van stocks van chemische wapens, de ontmanteling van nucleaire duikboten, de reconversie van wetenschappers die vroeger tewerkgesteld waren in programma?s rond massavernietigingswapens etc. België onderschrijft volledig de objectieven van Global Partnership en wenst door de actieve deelname uiting te geven aan het grote belang dat ons land hecht aan een geloofwaardige en krachtdadige politiek van non-proliferatie. De proliferatie van massavernietigingswapens, zeker in combinatie met terroristische acties, vormt een ernstige dreiging voor de internationale vrede en veiligheid. De VN Veiligheidsraad verwijst hiernaar expliciet in de resolutie 1540 die op 28 april jl. unaniem werd aanvaard. Ook de Europese Unie maakt hiervan een prioriteit. De Belgische deelname aan Global Partnership, evenals de recente beslissing van ons land om het Proliferation Security Initiative (interceptie van illegale transferten van massavernietigingswapens) te ondersteunen, illustreert de wens van België om effectief bij te dragen tot de internationale strijd tegen de proliferatie van massavernietigingswapens.