26 mrt 2008 19:00

Benoeming Olivier De Schutter tot Speciaal Rapporteur van de VN voor het Recht op Voedsel

Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht is verheugd dat de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties onze landgenoot Olivier De Schutter, vandaag 26 maart 2008 benoemd heeft tot Speciaal Rapporteur voor het Recht op Voedsel. Hij volgt de Zwitser Jean Ziegler op.

Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht is verheugd dat de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties onze landgenoot Olivier De Schutter, vandaag 26 maart 2008 benoemd heeft tot Speciaal Rapporteur voor het Recht op Voedsel. Hij volgt de Zwitser Jean Ziegler op.

Benoeming Olivier De Schutter tot Speciaal Rapporteur van de Verenigde Naties voor het Recht op Voedsel Brussel, 26 maart 2008 Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht is verheugd dat de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties onze landgenoot Olivier De Schutter, vandaag 26 maart 2008 benoemd heeft tot Speciaal Rapporteur voor het Recht op Voedsel. Hij volgt de Zwitser Jean Ziegler op. Rekening houdend met de onafhankelijkheid en de erkende kwaliteiten van deze expert, heeft Minister De Gucht de kandidatuur van Professor De Schutter gesteund en hij is dan ook tevreden dat de Mensenrechtenraad van de VN dit belangrijke mandaat aan een Belg heeft toevertrouwd. "Olivier De Schutter zal ijveren voor het implementeren van het recht op voedsel en hindernissen bestrijden die dit recht in weg staan. Vandaag zijn er nog bijna 900 miljoenen mensen, vooral kinderen, die elke dag aan ondervoeding lijden. 60% van hen wonen in Sub-Sahara Afrika en Azië. Deze cijfers alleen al verklaren het belang van de functie die onze landgenoot opneemt", aldus Minister De Gucht die er aan toevoegt: "Ik kijk dan ook uit naar de verslagen die Olivier De Schutter over deze vragen zal uitbrengen aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en aan de Mensenrechtenraad". Professor De Schutter is een specialist in de mensenrechten die verbonden is aan de Katholieke universiteit van Leuven (Louvain-la-Neuve) en het Europacollege (Natolin campus, Polen). Hij doceert op dit ogenblik eveneens als gastprofessor aan de Columbia University in New York. Hij was tevens secretaris-generaal van de IFRM (Internationale federatie van de Rechten ven de Mens), waar hij zich bezighield met vraagstukken aangaande de economische mondialisering. De Minister wenst de nieuwe Speciale Rapporteur voor het Recht op Voedsel veel succes toe in de uitoefening van zijn internationaal mandaat.