28 nov 2007 13:19

Benoeming van de heer Serge Brammertz tot Procureur van het Joegoslavië-tribunaal

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht verheugt zich over de unanieme goedkeuring door de Veiligheidsraad van resolutie 1786 die onze landgenoot de Heer Serge Brammertz benoemt tot Procureur van het Joegoslavië-tribunaal ter opvolging van Mevrouw Carla Del Ponte.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht verheugt zich over de unanieme goedkeuring door de Veiligheidsraad van resolutie 1786 die onze landgenoot de Heer Serge Brammertz benoemt tot Procureur van het Joegoslavië-tribunaal ter opvolging van Mevrouw Carla Del Ponte.

Benoeming van de heer Serge Brammertz tot Procureur van het Joegoslavië-tribunaal Brussel, 28 november 2007 Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht verheugt zich over de unanieme goedkeuring door de Veiligheidsraad van resolutie 1786 die onze landgenoot de Heer Serge Brammertz benoemt tot Procureur van het Joegoslavië-tribunaal ter opvolging van Mevrouw Carla Del Ponte. Minister De Gucht neemt deze gelegenheid te baat om hulde te brengen aan het belangrijke werk dat mevrouw Del Ponte heeft verricht tijdens haar mandaat dat begon in september 1999 en loopt tot december 2007. De strijd tegen de straffeloosheid, die mevrouw Del Ponte vastberaden voerde, heeft bijgedragen tot stabilisatie en verzoening in de regio. De Minister zal de activiteiten van het Joegoslavië-tribunaal van nabij blijven opvolgen et steunen. Minister De Gucht sluit zich aan bij Secretaris-Generaal van de VN Ban Ki-Moon in diens lof voor de inzet, sinds januari 2006, van de Heer Brammertz aan het hoofd van de internationale onafhankelijke onderzoekscommissie van de VN voor Libanon. Deze inzet liet toe in moeilijke omstandigheden vooruitgang te boeken in het onderzoek naar de moord op Premier Hariri en de regering en het Libanese volk bij te staan bij hun inspanningen om een einde te stellen aan de straffeloosheid in hun land. Voor het vervolg van het onderzoek drukt de Minister zijn wens uit dat de onderzoekscommissie en het toekomstige speciale tribunaal voor Libanon over de volledige medewerking zullen kunnen beschikken van alle betrokken landen en partijen, opdat het gerecht haar beloop zou kunnen hebben.