02 sep 2013 11:02

Benoemingen en verloning topmanagers

Het Kernkabinet heeft beslist om over te gaan tot de benoeming van de volgende CEO's:

  • NMBS: Frank Van Massenhove
  • Infrabel: Luc Lallemand
  • FPIM: Koen Van Loo
  • Nationale Loterij: Jannie Haek
  • Belgocontrol: Johan Decuyper

Het Kernkabinet heeft eveneens beslist om over te gaan tot de benoeming van de volgende voorzitters van raden van bestuur:

  • Infrabel: Christine Vanderveeren
  • Belgocontrol: Renaud Lorand
  • NMBS: Jean-Claude Fontinoy
  • FPIM: Laurence Bovy

Het Kernkabinet zal daarnaast aan de raad van bestuur van Belgacom voorstellen om Stefaan De Clerck te benoemen tot voorzitter.

Verder heeft het kernkabinet beslist om het mandaat te vernieuwen van Jean-Paul Servais als voorzitter van het directiecomité van de FSMA.

Ten slotte, heeft het kernkabinet een akkoord bereikt over het bedrag van de verloning van de 'topmanagers'. Het bedrag van de verloning van de uitvoerende functies (NMBS, Infrabel, Nationale Loterij, FPIM, Belgocontrol en FSMA) bedraagt 290.000 euro. In functie van het aantal personeelsleden van de onderneming of de instelling, de concurrentiepositie of uitzonderlijke elementen kan de bevoegde minister desgevallend een verhoging van maximum 10 procent van voornoemd bedrag rechtvaardigen.