02 feb 2005 01:00

Bezoek van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking aan Uganda

Armand De Decker, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, heeft deze dinsdag 1/02/2005 de eerste gemengde commissie België-Uganda bijgewoond. Hij heeft uiting gegeven van zijn grote tevredenheid over de consolidatie van onze bilaterale samenwerking.

Armand De Decker, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, heeft deze dinsdag 1/02/2005 de eerste gemengde commissie België-Uganda bijgewoond. Hij heeft uiting gegeven van zijn grote tevredenheid over de consolidatie van onze bilaterale samenwerking.

Brussel, 1 februari 2005 Armand De Decker, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, heeft deze dinsdag 1/02/2005 de eerste gemengde commissie België-Uganda bijgewoond. Hij heeft uiting gegeven van zijn grote tevredenheid over de consolidatie van onze bilaterale samenwerking. Al sinds 1995 worden er projecten georganiseerd maar nu worden ze voor het eerst genormaliseerd binnen een indicatief ontwikkelingsprogramma. Een totaal bedrag van 24 miljoen ? is hiervoor uitgetrokken. Dit bedrag zal verdeeld worden over zes sectoren: basisgezondheidszorg, decentralisatie, leefmilieu, goed bestuur, ondersteuning van de privé-sector en onderwijs. Tijdens dezelfde ceremonie is eveneens een specifiek akkoord getekend voor Kampala. De BTC zal de stad en de arme gemeenschappen bijstaan in het kader van een project dat loopt over vijf jaar voor 5 miljoen ?. Tot slot is een bilateraal akkoord getekend tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Uganda voor de wederzijdse promotie en bescherming van investeringen. De Minister heeft eveneens het noorden van Uganda bezocht, dat al bijna 20 jaar door oorlog wordt verscheurd. Hij heeft er de eerste steen gelegd van een lagere school waar ongeveer 700 leerlingen in het internaat zullen kunnen verblijven. Armand De Decker heeft ook een kamp van ontheemden bezocht en heeft onderhouden gehad met de plaatselijke autoriteiten en de traditionele stamhoofden. Hij heeft hen verzekerd van de Belgische steun aan de inspanningen die ze leveren om het bloedige conflict te beëindigen die in dit deel van het land tot zoveel terreur leidt.