27 jan 2005 01:00

Bezoek van Minister Armand De Decker aan het gebied van de Grote Meren

De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Armand De Decker, zal van 30 januari tot 7 februari een bezoek brengen aan het gebied van de Grote Meren: hij zal er achtereenvolgens Uganda, Burundi, Rwanda en de Democratische Republiek Congo bezoeken, 4 partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Armand De Decker, zal van 30 januari tot 7 februari een bezoek brengen aan het gebied van de Grote Meren: hij zal er achtereenvolgens Uganda, Burundi, Rwanda en de Democratische Republiek Congo bezoeken, 4 partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Brussel, 26 januari 2005 Bezoek van Minister Armand De Decker aan het gebied van de Grote Meren De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Armand De Decker, zal van 30 januari tot 7 februari een bezoek brengen aan het gebied van de Grote Meren: hij zal er achtereenvolgens Uganda, Burundi, Rwanda en de Democratische Republiek Congo bezoeken, 4 partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. In Uganda zal Minister De Decker mee het voorzitterschap waarnemen van een gemengde commissie, en hij zal er verschillende ontwikkelingsakkoorden ondertekenen. Hij zal er eveneens het noorden van het land aandoen om er projecten te bezoeken rond kinderen die te lijden hebben onder de oorlog. In Burundi zal de Minister een demobilisatiecentrum bezoeken. In Rwanda zal Armand De Decker stilstaan bij het Gisozi-gedenkteken dat gewijd is aan de slachtoffers van de genocide, en daarna zal hij een bezoek brengen aan een reeks projecten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking: een micro-kredietcentrum, SOS Village Enfants, een project rond geestelijke gezondheid. De Minister zal er ook een Gacaca-zitting bijwonen (verzoenings- en rechtsprocedure). In de Democratische Republiek Congo zal Armand De Decker Lubumbashi en daarna Kinshasa aandoen. In elk van de bezochte landen zal Minister De Decker contacten hebben op het hoogste politieke niveau. Perscontact: Erik Silance +32 475 75 62 88