12 jul 2006 11:45

Bezoek van Minister Armand DE DECKER aan Kenia.

Na zijn bezoek aan Rwanda en Burundi, heeft Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand DE DECKER Kenia bezocht, waar hij de nieuwe uitvoerend directeur van het milieuprogramma van de Verenigde Naties M. STEINER, mocht ontmoeten.

Na zijn bezoek aan Rwanda en Burundi, heeft Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand DE DECKER Kenia bezocht, waar hij de nieuwe uitvoerend directeur van het milieuprogramma van de Verenigde Naties M. STEINER, mocht ontmoeten.

Bezoek van Minister Armand DE DECKER aan Kenia. Brussel, 10 juli 2006. Na zijn bezoek aan Rwanda en Burundi, heeft Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand DE DECKER Kenia bezocht, waar hij de nieuwe uitvoerend directeur van het milieuprogramma van de Verenigde Naties M. STEINER, mocht ontmoeten. Zij hadden de gelegenheid de door de Belgische samenwerking gefinancierde programma's te overlopen (12 miljoen USD over 4 jaar). M. STEINER is akkoord om samen met België een internationale conferentie te beleggen omtrent ontbossing. Minister DE DECKER houdt eraan deze dit jaar nog te laten plaatsvinden in Brussel. Armand DE DECKER heeft in Naïrobi eveneens een ontmoeting gehad met de Minister van Samenwerking van Somalië, M. ABDIRIZACK OSMAN HASSAN. De noodzaak om de federale Overgangsregering, de enige wettige te steunen, is evident, vooral sedert de inname van Mogadiscio en Johwar door de Unie van de Islamitische tribunalen. De Somalische minister heeft de bijstand van België gevraagd, prioritair op het vlak van ontwapening en reclassering van de strijders (DDRRR), en hoofdzakelijk voor de regio van Baidoa, onder controle gebleven van de wettige regering. De vertegenwoordiger van de Somalische regering heeft België overigens gevraagd hen een constitutioneel expert ter beschikking te stellen om het Somalische parlement bij te staan bij de oprichting van de regionale en gemeentelijke administraties. Minister DE DECKER heeft er zich toe verbonden kortelings een bezoek te brengen aan de Somalische Federale Overgangsregering (GFT) te Baidoa, met het oog op de uitwerking van een minimaal samenwerkingsprogramma, naar voorbeeld van de inbreng van de Europese Unie en de Italiaanse en Britse regeringen. Minister DE DECKER vindt de situatie in Somalië bijzonder verontrustend en kan ernstige gevolgen teweeg te brengen voor de stabiliteit van Oost-Afrika en voor de veiligheid van Europa. Perscontact : Erik Silance Woordvoerder van de Minister Gsm : +32 475 75 62 88 @ : erik.silance@diplobel.fed.be De communiqués kunnen worden geraadpleegd op de sites www.armanddedecker.be en www.dgos