05 aug 2004 02:00

Bezoek van Minister De Decker aan Soedan / Persconferentie UNICEF

Bezoek van Minister De Decker aan Soedan / Persconferentie UNICEF

Bezoek van Minister De Decker aan Soedan / Persconferentie UNICEF

Brussel, 04.08.04, Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker heeft van 31 juli tot 4 augustus een bezoek gebracht aan Soedan in het kader van een missie die door UNICEF werd georganiseerd naar aanleiding van de humanitaire crisis in Darfour. Tijdens zijn bezoek heeft de Minister een reeks ontmoetingen gehad met politieke gezagsdragers in de hoofdstad Khartoum. De Minister heeft meer in het bijzonder gesprekken gehad met de Soedanese Minister van Buitenlandse Zaken, Z.E. de heer Mustafa Osman Ismail, en met de Minister voor Humanitaire Hulp. Hierbij heeft Minister De Decker er bij zijn gesprekspartners op aangedrongen om een meer coöperatieve houding aan te nemen met betrekking tot de naleving van de afspraken die werden overeengekomen met VN Secretaris-generaal Kofi Annan - meer in het bijzonder op het vlak van de toegang van het humanitaire personeel en de humanitaire hulp en op het vlak van de veiligheid van de vluchtelingen. In deze context heeft de Minister van de Soedanese autoriteiten de toelatingen gekregen die noodzakelijk zijn voor de inzet van een C-130, waar de Belgische regering reeds begin juli, op vraag van het VN Agentschap voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken (OCHA), haar goedkeuring heeft aan verleend. Hiermee zullen voedingsmiddelen en materiaal zoals tenten en dekens kunnen worden vervoerd. Dit akkoord dient tijdens de komende uren nog schriftelijk te worden bevestigd. Minister De Decker: «Het vinden van een politieke oplossing is essentieel voor Darfour. Hiertoe dient de internationale gemeenschap haar huidige druk - politiek, diplomatiek of humanitair- op de strijdende partijen en de Soedanese autoriteiten te handhaven. Wat dit laatste punt betreft heb ik tenminste de indruk dat de opeenvolging van bezoeken op hoog niveau, die sedert de recente missie van Kofi Annan plaatsvonden, resultaten beginnen te boeken. Dit is zeker wat ik heb aangevoeld tijdens mijn contacten - en het feit dat ik de deblokkering van het probleem omtrent de C-130 wist te bekomen vormt hiervan een voorbeeld». De terbeschikkingstelling van de C-130 wordt mogelijk gemaakt door de vrijmaking, door de Ministers De Gucht en De Decker, van een bijdrage van respectievelijk 500.000 Euro en 200.000 Euro. Dit bedrag komt bovenop de 2.100.000 Euro die de Ministers van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking reeds in juni hebben uitgetrokken voor hulp aan de slachtoffers in Darfour. DE MINISTER ZAL, SAMEN MET FRANK DE WINNE, DEELNEMEN AAN EEN PERSCONFERENTIE DIE DOOR UNICEF BELGIË WORDT GEORGANISEERD OP 5 AUGUSTUS OM 11U00 IN DE LOKALEN VAN UNICEF BELGIË, ZAAL DEWULF, KUNSTLAAN 20 TE 1000 BRUSSEL (Y. WILLEMOT, 0475/43.24.27).