17 jan 2005 01:00

Bijdrage FOD Buitenlandse Zaken voor 12-12

Om zijn solidariteit te betuigen met de slachtoffers van de tragische gebeurtenissen in Zuid en Zuidoost-Azië, stort de FOD Buitenlandse Zaken een bedrag van 10.000 Euro op de gezamenlijke rekening Tsunami 12-12 geopend door het Rode Kruis, Unicef, Oxfam en Handicap International.

Om zijn solidariteit te betuigen met de slachtoffers van de tragische gebeurtenissen in Zuid en Zuidoost-Azië, stort de FOD Buitenlandse Zaken een bedrag van 10.000 Euro op de gezamenlijke rekening Tsunami 12-12 geopend door het Rode Kruis, Unicef, Oxfam en Handicap International.

Brussel, 14 januari 2005 Om zijn solidariteit te betuigen met de slachtoffers van de tragische gebeurtenissen in Zuid en Zuidoost-Azië, stort de FOD Buitenlandse Zaken een bedrag van 10.000 Euro op de gezamenlijke rekening Tsunami 12-12 geopend door het Rode Kruis, Unicef, Oxfam en Handicap International. Dit bedrag is de opbrengst van een inzameling die georganiseerd werd onder het personeel van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze bracht 2.500 euro op. De beleidscellen van de Ministers van Buitenlandse Zaken, K DE GUCHT, en van Ontwikkelingssamenwerking, A. DE DECKER, hebben elk dat bedrag verdubbeld. De beleidscel van de Minister van Buitenlandse Handel, M. VERWILGHEN, heeft 1.250 euro gestort, deze van de Staatssecretaris voor Europese Zaken, D. DONFUT, heeft 500 euro bijgedragen. De Belgische Technische Coöperatie zal een bedrag van 750 euro vrijmaken.