06 dec 2006 08:26

Bijdrage OVSE Belgisch Voorzitterschap tot het openen van een nieuw hoofdstuk voor de Organisatie

De OVSE-Voorzitter, Belgisch Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht, zei vandaag dat België heeft geholpen om het evenwicht te herstellen tussen de drie aspecten van veiligheid en hervormingen heeft gesteund die een einde kunnen stellen aan een introspectieve periode en een nieuw hoofdstuk voor de Organisatie moeten inluiden.

De OVSE-Voorzitter, Belgisch Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht, zei vandaag dat België heeft geholpen om het evenwicht te herstellen tussen de drie aspecten van veiligheid en hervormingen heeft gesteund die een einde kunnen stellen aan een introspectieve periode en een nieuw hoofdstuk voor de Organisatie moeten inluiden.

Bijdrage OVSE Belgisch Voorzitterschap tot het openen van een nieuw hoofdstuk voor de Organisatie BRUSSEL, 5 december 2006 - De OVSE-Voorzitter, Belgisch Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht, zei vandaag dat België heeft geholpen om het evenwicht te herstellen tussen de drie aspecten van veiligheid en hervormingen heeft gesteund die een einde kunnen stellen aan een introspectieve periode en een nieuw hoofdstuk voor de Organisatie moeten inluiden. Bij het afsluiten van de twee dagen durende Ministeriële Raad van de 56 deelnemende OVSE-staten zei Minister De Gucht dat de ministers erin geslaagd zijn een brede waaier aan beslissingen en verklaringen goed te keuren, onder meer over transport, energie, georganiseerde misdaad, strafrecht, Kosovo, Nagorno-Karabach en de seksuele uitbuiting van kinderen. "België heeft over de hele lijn veel inspanningen geleverd om het evenwicht te herstellen tussen de drie dimensies, de drie pijlers waarop de OVSE gebouwd is", verklaarde hij. "België deed dit te goeder trouw, maar het zal nodig zijn om deze inspanning verder te zetten". In 2007 is Spanje Voorzitter van de OVSE. De Voorzitter zei dat de beslissing die de Ministers aangenomen hadden om een structuur van drie comités op te zetten onder het belangrijkste beslissingsorgaan - de Permanente Raad – bijvoorbeeld de kwaliteit van het voorbereidingsproces zou verbeteren. De drie comités zullen de drie veiligheidsdimensies (de humanitaire, economische en milieudimensie) behandelen. Door het militaire en burgerlijke aspect samen te voegen heeft de OVSE door de jaren heen een ruim en omvattend veiligheidsconcept ontwikkeld, zei Minister De Gucht. Dit concept was vernieuwend, efficiënt en algemeen aanvaard. " Vandaag staan de zaken echter helemaal anders. Het is alsof de OVSE het slachtoffer is geworden van haar eigen succes. De volledige politiek-militaire zijde, die ooit op de voorgrond stond, heeft aan kracht ingeboet en stagneert zelfs", zei de Voorzitter. Hij zei dat er op de Ministeriële Conferentie vooruitgang is geboekt op het vlak van kleine wapens en de smokkel ervan en de strijd tegen proliferatie. De bestrijding van terrorisme is ook belangrijk gebleven. " Maar er zijn zeker geen goede redenen om de controle op traditionele wapens en militaire vertrouwenswekkende thema's te verwaarlozen ", zei Minister De Gucht. Hij voegde eraan toe dat het aangepaste Verdrag over de Conventionele Strijdkrachten in Europa (CSE) bedreigd was en dat landen de vicieuze cirkel moeten doorbreken die de ratificatie van het verdrag had tegengehouden. " Er zal politieke wil en een zin voor globale verantwoordelijkheid nodig zijn die ons totnutoe ontbraken. " Over de aanslepende "bevroren" conflicten zei de Voorzitter dat er een zekere beweging was te merken. Maar behalve voor Nagorno-Karabach, waar de vooruitzichten aanzienlijk verbeterd zijn en waar we erin geslaagd zijn een verklaring aan te nemen, is deze beweging voornamelijk circulair geweest. Met andere woorden, we zijn nu niet dichter bij een oplossing over Moldavië en Georgië dan een jaar geleden. Daarom blijven het al bij al bevroren conflicten", zei hij. "Dat was frustrerend, maar was niet te wijten aan een gebrek aan inspanningen". "Wat er in de meeste gevallen ontbreekt, is de politieke wil om een akkoord te sluiten en elk akkoord gaat noodzakelijkerwijze gepaard met toegevingen aan beide zijden", zei Minister De Gucht. Hij zei dat er vooruitgang geboekt was op het vlak van de humane dimensie, bij smokkel, de bescherming van kinderen, media capacity building en de strijd tegen onverdraagzaamheid. Het was echter jammer dat de ministers er niet in geslaagd zijn een beslissing aan te nemen om het engagement inzake verdedigers van mensenrechten te versterken. "Het is mijn vaste overtuiging en die van de grote meerderheid van de deelnemende staten dat staten die mensenrechten graag hoog in het vaandel dragen de verdedigers van mensenrechten moeten beschermen en steunen" zei de Voorzitter. Minister De Gucht zei dat de ministers elementen van een hervormingspakket hadden aangenomen na een herziening van de efficiëntie van de OVSE, die op de vorige Ministeriële Raad te Ljubljana was gevraagd. " Ik hoop dat dit het einde betekent, niet zozeer van de hervormingsdynamiek die eigen is aan alle instellingen, maar van deze introspectieve periode, die reeds te lang duurt, meer bepaald sinds Sofia, en die de gewone werkzaamheden van de OVSE dreigde te verlammen," zei hij, verwijzend naar de Ministeriële Raad van 2004. "Eigenlijk hebben we een politiek antwoord gegeven op een politieke bezorgdheid, en op die manier de weg vrijgemaakt om samenwerking en goede verstandhouding binnen de Organisatie te hebben", zei de Voorzitter. "Ik hoop dat Brussel in die zin een nieuwe start voor de OVSE zal betekenen." Het Belgisch Voorzitterschap heeft ook een officiële verklaring afgelegd waarin de resultaten van de Miniseriële Raad worden samengevat.