09 dec 2014 11:44

Bijdrage van vijftig miljoen euro aan het Green Climate Fund (GCF)

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo maakt 50 miljoen euro vrij voor het Green Climate Fund. Dat is het fonds van de Verenigde Naties dat ontwikkelingslanden ondersteunt om klimaatverandering aan te pakken en investeringen in duurzame economie mogelijk moet maken.

“De Belgische ontwikkelingssamenwerking zal de volgende jaren focussen op twee assen: mensenrechten en duurzame economische ontwikkeling. Als we willen dat ontwikkelingslanden de omslag maken naar zelfredzaamheid, moeten ze hun economisch weefsel versterken. Maar economische ontwikkeling en klimaatzorg moeten ook in ontwikkelingslanden hand in hand gaan. Via het Green Climate Fund ondersteunen we ontwikkelingslanden om dat traject naar economische groei ook een duurzaam karakter te geven."

"Ik zal er de volgende jaren bovendien op toezien dat het Belgisch ontwikkelingsbeleid voortdurend zorg draagt voor de klimaatimpact van haar interventies. Als we landen zelfredzaam willen maken, moeten ze zich economisch kunnen ontwikkelen. Maar die economische ontwikkeling moet duurzaam zijn. Anders hebben onze inspanningen geen enkele zin."

De Croo wijst er ook op dat de minst ontwikkelde landen het hardst worden getroffen door klimaatverandering. "Fenomenen als woestijnvorming, overstromingen en droogte hypothekeren er duurzame ontwikkeling. Vaak zijn ontwikkelingslanden ook veel sterker afhankelijk van klimaatgevoelige sectoren als landbouw. Daardoor tasten milieucatastrofes er meteen ook de voedselzekerheid en de economische ontwikkeling aan.”

De federale regering maakt haar bijdrage bekend op het moment dat in Lima de Wereldklimaatconferentie loopt. De Croo hoopt dat ook de gewesten over de brug komen met een bijdrage aan het GCF. "Dit gaat over de toekomst en de ontwikkelingskansen van miljoenen mensen, vaak in de meest kwetsbare situaties."