21 apr 2017 16:32

Bijkomende voorwaarden in verband met het overbruggingsrecht voor zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed in verband met het overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen.

Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet bijkomende voorwaarden ten laste van de zelfstandigen actief in vennootschap wanneer zij het genot van het overbruggingsrecht aanvragen, en wanneer deze aanvraag gebaseerd is op inkomsten die lager zijn dan 13.296,24 euro tijdens het jaar van de stopzetting en het voorafgaande jaar.

De bijkomende voorwaarden zijn de volgende:

  • de vennootschap is in ontbinding en vereffening op het moment van de stopzetting van de activiteit als zelfstandige
  • de vermogensvoordelen die ontvangen moten worden door de vereffening, zijn lager dan 26.592,49 euro

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 2017 tot uitvoering van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen