27 okt 2017 16:09

Bijna 4 miljard euro minder subsidies voor windenergie op zee

Minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) en Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) hebben een akkoord bereikt over het steunmechanisme voor de windmolenparken Northwester 2, Mermaid en Seastar. Dit akkoord werd zopas goedgekeurd door de Ministerraad . De windmolenparken zullen gebouwd worden tegen 2020 tegen 3,9 miljard euro minder steun, vergeleken met de vorige legislatuur. “We zijn erin geslaagd om windmolens op zee te bouwen tegen één van de scherpste prijzen in Europa én om de klimaatdoelstellingen 2020 te waarborgen”, reageren De Backer en Marghem.

Het toekenningsmechanisme van groenestroomcertificaten betreft de parken Northwester 2 (224 MW), Mermaid (246 MW) en Seastar (246 MW). De drie parken zullen gebouwd worden tegen een LCOE (Levelized Cost of Energy, d.w.z. geactualiseerde kostprijs van energie) van 79 euro/MWh, in plaats van een gemiddelde prijs van 125 euro/MWh uit het verleden en 138 euro/MWh bij de vorige regering. De ondersteuningsperiode is vastgelegd op 16 jaar, eventueel verlengbaar met 1 jaar in geval van mindere windomstandigheden. Hiermee realiseren Marghem en De Backer een besparing van maar liefst 3,9 miljard euro.

De prijs voor de offshore windmolenparken is ook zeer scherp in vergelijking met de buurlanden. Nederland bijvoorbeeld bouwt de windmolenparken van Borssele in ongeveer dezelfde prijsklasse, maar er gelden andere voorwaarden: ze bouwen later dan 2020, met andere technologieën, risico wordt gedragen door de staat in plaats van door de parken, geïndexeerde prijzen,…

Besparing op de factuur van de consument

Philippe De Backer: “België zal de offshore windmolenparken bouwen tegen één van de scherpste prijzen van Europa. Dankzij deze prijs realiseren we een besparing van 11 euro/jaar op de elektriciteitsfactuur van de consument. De regering zette vorig jaar al het mes in de steun aan de offshore windparken met 1,1 miljard euro. Met deze extra besparing van 3,9 miljard euro volgen we de internationale trend voor de lagere prijzen voor offshore wind. Dat is wat ik ook altijd heb nagestreefd: een prijs die aan de onderkant zit van de marktprijs. Dat is wat de burger en de consument ook verwacht en verdient.”

Marie Christine Marghem: “Deze deal is goed nieuws voor iedereen: de Belgische bedrijven hebben investeringszekerheid, de consument betaalt minder op zijn factuur voor offshore wind en ons land neemt een duidelijk engagement om de Klimaat-en Energiedoelstellingen tegen 2020 wel degelijk te halen. Met de bouw van de laatste drie windmolenparken zullen we 2.200 MW offshore windenergie operationeel hebben tegen 2020, cruciaal om de doelstellingen 2020 te halen.”