06 mrt 2009 21:00

Bilateraal onderhoud met Hillary Clinton

Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht had op vrijdag 6 maart een uitgebreid bilateraal onderhoud met Secretary of State Hillary Clinton. Dit onderhoud vond plaats in een hartelijke sfeer en toonde volgens de Minister aan dat "onze kijk op een aantal internationale problemen heel gelijklopend is en samenwerking tussen Europa en de VS nu meer dan ooit aangewezen is"

Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht had op vrijdag 6 maart een uitgebreid bilateraal onderhoud met Secretary of State Hillary Clinton. Dit onderhoud vond plaats in een hartelijke sfeer en toonde volgens de Minister aan dat "onze kijk op een aantal internationale problemen heel gelijklopend is en samenwerking tussen Europa en de VS nu meer dan ooit aangewezen is"

Brussel, 6 maart 2009 Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht had op vrijdag 6 maart een uitgebreid bilateraal onderhoud met Secretary of State Hillary Clinton. Dit onderhoud vond plaats in een hartelijke sfeer en toonde volgens de Minister aan dat "onze kijk op een aantal internationale problemen heel gelijklopend is en samenwerking tussen Europa en de VS nu meer dan ooit aangewezen is" De VN Mensenrechtenraad kwam ter sprake en - zoals de Minister afgelopen dinsdag in Genève al aankondigde - is ons land kandidaat om lid te worden van die Raad. Van Belgische kant hoopt Karel De Gucht dat ook de VS zich zullen engageren in de Raad zodat we gezamenlijk met ook de EU partners de bescherming van mensenrechten in de VN een nieuwe impuls kunnen geven. De sluiting van Guantanamo kwam ook ter sprake en Minister De Gucht heeft de bereidheid van ons land bevestigd opname van gevangenen te overwegen met weliswaar de verwijzing naar de noodzaak van een gezamenlijke EU aanpak - bijzonder in een Europa zonder grenzen is dit onontbeerlijk. De analyse van de situatie in de DR Congo was gelijklopend en er werd afgesproken onze samenwerking met de VS op een concretere manier te organiseren. Daartoe wordt binnenkort een bijeenkomst georganiseerd van de Afrika diensten van beide landen in Washington. De relaties met Iran waren ook onderwerp van gesprek tegen de achtergrond van onze gemeenschappelijke bezorgdheid over de proliferatie van nucleaire wapens. Over Afghanistan werd het perspectief van een internationale conferentie op het einde van deze maand opgebracht en de wens van de VS en ons land de samenwerking met een brede groep landen aan te gaan met het oog op een stabiel en democratisch Afghanistan. Tenslotte werd de internationale economische toestand onder ogen genomen met een nadrukkelijk oproep van Minister De Gucht te weerstaan aan elke verleiding tot protectionisme. Beide ministers waren het er over eens dat hard moet worden gewerkt om de globale economie te herstellen. Het strategisch vraagstuk van energieveiligheid werd ook vermeld en ook hierover waren de ministers het eens dat geen tijd mag worden verloren en dat de EU concrete stappen moet zetten om zijn energieveiligheid te garanderen.