21 nov 2007 12:25

Birma en het klimaat op de agenda van de Top EU en ASEAN

Didier Donfut, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken, zal op 21 en 22 november België vertegenwoordigen op de top van de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie en van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten (ASEAN) in Singapore.

Didier Donfut, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken, zal op 21 en 22 november België vertegenwoordigen op de top van de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie en van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten (ASEAN) in Singapore.

Birma en het klimaat op de agenda van de Top EU en ASEAN Brussel, 21 november 2007 Didier Donfut, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken, zal op 21 en 22 november België vertegenwoordigen op de top van de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie en van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten (ASEAN) in Singapore. Deze top, waar 27 Lidstaten van de EU, de Europese Commissie en de 10 ASEAN Staten samenkomen, is niet alleen de gelegenheid ter herdenking van de 30ste verjaardag van de ASEAN-EU relaties. Tijdens deze top zal er ook een Actieplan aangenomen worden voor het concretiseren van de relaties tussen beide groepen Staten. Het Actieplan somt een aantal te nemen maatregelen en te bereiken doelstellingen op voor het versterken van de samenwerking op politiek, economisch alsook veiligheidsvlak, maar ook meer specifiek op strategische vlakken zoals energiebevoorrading, klimaatverandering, milieu, opvoeding en gelijkheid van de sexen. Hierbij zal de Minister zeer duidelijk het standpunt van de EU verdedigen inzake versterkte sancties tegen het Birmaanse regime. Minister Donfut betreurt dat de ASEAN landen de briefing door Ibrahim Gambari, afgezant van de VN voor Birma, afgelopen maandag voor hun vergadering geannuleerd hebben. De Minister is van mening dat ASEAN hierdoor een mogelijkheid voorbij laat gaan om internationale druk uit te oefenen op het Birmaanse regime. Slechts enkele dagen voor de Klimaatconferentie in Bali (3 tot 14 december), zal Europa van de gelegenheid gebruik maken om de ASEAN-landen te overtuigen zich te verbinden tot een ambitieuze aanpak van de strijd tegen klimaatverandering, met in het bijzonder het beperken van broeikasgasuitstotingen. Tevens is de top voor Minister Donfut een gelegenheid om bilaterale contacten te hebben met zijn Viëtnamese en Filippijnse gesprekspartners. Voor alle bijkomende informatie: Philippe Detheux : 0477 92 71 92