16 mrt 2009 21:30

Burundi: vrijspraak en vrijlating van Alexis Sinduhije

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht verheugt zich over de recente beslissing van de Burundese justitie om Dhr Alexis Sinduhije vrij te spreken en vrij te laten. Hij hoopt dat de procedures die tegen Dhr Rududura en dhr Kavumbagu werden ingeleid binnen de kortst mogelijke termijn hun beslag krijgen. De Minister herinnerde trouwens aan de bezorgdheid die België herhaaldelijk geuit heeft in gevolge de aanhouding van deze personaliteiten.

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht verheugt zich over de recente beslissing van de Burundese justitie om Dhr Alexis Sinduhije vrij te spreken en vrij te laten. Hij hoopt dat de procedures die tegen Dhr Rududura en dhr Kavumbagu werden ingeleid binnen de kortst mogelijke termijn hun beslag krijgen. De Minister herinnerde trouwens aan de bezorgdheid die België herhaaldelijk geuit heeft in gevolge de aanhouding van deze personaliteiten.

Burundi: vrijspraak en vrijlating van Alexis Sinduhije Brussel, 16 maart 2009 De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht verheugt zich over de recente beslissing van de Burundese justitie om Dhr Alexis Sinduhije vrij te spreken en vrij te laten. Hij hoopt dat de procedures die tegen Dhr Rududura en dhr Kavumbagu werden ingeleid binnen de kortst mogelijke termijn hun beslag krijgen. De Minister herinnerde trouwens aan de bezorgdheid die België herhaaldelijk geuit heeft in gevolge de aanhouding van deze personaliteiten. De vrijlating van dhr Sinduhije en de aanwijzing door het Burundese Parlement in februari j.l. van de 5 leden van de onafhankelijke nationale verkiezingcommissie ( CENI) - aanwijzing die volgde op een intensief en constructief overlegproces tussen meerdere politieke formaties - vormen belangrijke stappen naar het houden van vrije en transparante verkiezingen in 2010, zo zei de Minister met tevredenheid. Hij voegde er trouwens aan toe dat ons land, dat onlangs voor twee miljoen euro steun aan het verkiezingsproces heeft aangekondigd, de toestand in Burundi aandachtig blijft volgen en zijn intense en constructieve dialoog met de Burundese autoriteiten verderzet. Met een allusie tenslotte op de lopende wetgevende procedure met betrekking tot de goedkeuring van een nieuw strafwetboek dat een maatregel bevat voor de bestraffing van homosexualiteit , heeft Minister De Gucht Burundi aangemoedigd om dit dossier - in het verlengde van de vooruitgang die qua mensenrechten sedert verscheidene jaren geboekt werd - geen disciminerende maatregelen tegen bepaalde groepen te nemen die in tegenspraak kunnen zijn met de internationale engagementen van Burundi. De Belgische Minister stelt met tevredenheid vast dat tijdens het onderhoud van 10 maart jongstleden, ter gelegenheid van het werbezoek van de tweede Vice-president van Burundi aan België, al deze onderwerpen in een uitstekende sfeer aan bod konden komen.