28 apr 2014 13:33

Carrières van doctoraathouders in België

Sinds 1990 is het aantal doctoraten toegekend aan Belgische universiteiten meer dan verdubbeld. Voor een land dat veel belang hecht aan innovatie en een kennisintensieve samenleving creëert het beschikbare talent met een doorgedreven wetenschappelijke opleiding een groot potentieel. De extra investeringen in doctoraatsopleidingen in België waren een bewuste poging om de economie te voorzien van meer hoogopgeleide mensen die innovatiegedreven zijn en over een ruime kennis beschikken.

Om na te gaan in welke mate deze beleidsambities gerealiseerd werden, heeft de OESO het 'Careers of Doctorate Holders' project gelanceerd met als doel de carrières van doctoraathouders in meer dan 20 landen te bestuderen. België heeft voor de eerste keer aan deze studie deelgenomen in 2006; de daaropvolgende studie in 2010 vormde de basis voor dit rapport. Federaal Wetenschapsbeleid werkte samen met het Vlaamse interuniversitair centrum voor O&O-monitoring voor de analyse van de data. Samen onderzochten zij de carrières, de jobmobiliteit en de betrokkenheid bij onderzoek voor iedereen die een doctortaat behaalde in het laatste decennium van de 20ste eeuw of in het eerste decennium van de 21ste eeuw.

 

Besluit:
De Belgische CDH-databank geeft een goed beeld van de rol van doctoraathouders in de samenleving. Deze rol is veel ruimer dan dat van een academische positie aan een Belgische universiteit. De carrières van doctoraathouders zijn zeer divers en terwijl doctoraathouders relatief weinig van sector veranderen, veranderen velen onder hen van job en/of van land. Ze blijken tevreden te zijn met hun jobinhoud, hun loon en de toegevoegde waarde van hun doctoraat, alhoewel er ruimte is voor verbetering door de overgang van de academische wereld naar de niet-academische te vergemakkelijken. Betere samenwerking met andere sectoren tijdens het doctoraatsonderzoek zou een mogelijke oplossing zijn, training in algemene vaardigheden eveneens. Het feit dat vele doctoraathouders nog steeds betrokken zijn bij onderzoek en onderzoeksgerelateerde activiteiten waarneer zij de overgang maken naar private ondernemingen, de industrie en andere organisaties buiten het hoger onderwijs wijst op de algemene inzetbaarheid van hooggespecialiseerde vaardigheden en kennis. Het benadrukt ook duidelijk de tewerkstellingsmogelijkheden van doctoraathouders overheen diverse sectoren.

 

Voor bijkomende informatie:

http://www.belspo.be/belspo/organisation/doc/Press/Doctoraat_houd_nl.pdf

 

Kontaktpersoon:

De heer Karl Boosten
Federaal Wetenschapsbeleid
Louizalaan 231
1050 Brussel
02 238 35 19
karl.boosten@belspo.be