22 apr 2009 22:30

Charles Michel : België stuurt 56 experten naar de Verenigde Naties

Deze woensdag 22 april opent Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Charles Michel, in het Egmontpaleis een internationale conferentie over de tewerkstelling van jonge experten bij de Verenigde Naties.

Deze woensdag 22 april opent Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Charles Michel, in het Egmontpaleis een internationale conferentie over de tewerkstelling van jonge experten bij de Verenigde Naties.

Brussel, 22 april 2009 Charles Michel : België stuurt 56 experten naar de Verenigde Naties Deze woensdag 22 april opent Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Charles Michel, in het Egmontpaleis een internationale conferentie over de tewerkstelling van jonge experten bij de Verenigde Naties. Via het Junior Professional Officers (JPO)-programma steunt de Belgische Ontwikkelingssamenwerking jonge mensen die aan de slag gaan bij organisaties zoals UNICEF en UNDP. Uit ervaring blijkt dat veel voormalige JPO's later carrière maken bij de VN of bij andere internationale of nationale ontwikkelingsorganisaties doorgroeien. De conferentie in Brussel brengt personeelsverantwoordelijken van VN-instellingen en afgevaardigden van 33 donoren bijeen voor overleg over het JPO-programma. Het is de bedoeling ervaringen uit te wisselen, 'best practices' te identificeren en het beleid van donorlanden en VN-organisaties op elkaar af te stemmen. Als gastland van de conferentie, wil België benadrukken dat het JPO-programma een concrete bijdrage is aan een effectief multilateraal systeem ten voordele van ontwikkeling. Via het JPO-programma wil Minister Michel aan jonge Belgen het multilaterale virus geven, d.w.z. een aanpak van problemen gebaseerd op universele rechten en waarden. In 2009 zal België 56 Junior Professional Officers sturen naar VN-agentschappen in de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en in de VN-hoofdkwartieren in Genève, New York en Rome.