22 jun 2009 21:00

Charles Michel stelt zijn prioriteiten voor de gezondheidssector voor

Op dinsdag 23 juni stelt minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel de nieuwe beleidsnota "Het recht op gezondheid en gezondheidszorg" voor in de Commissie Buitenland se Betrekkingen en Landsverdediging van de Senaat.

Op dinsdag 23 juni stelt minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel de nieuwe beleidsnota "Het recht op gezondheid en gezondheidszorg" voor in de Commissie Buitenland se Betrekkingen en Landsverdediging van de Senaat.

Brussel, 22 juni 2009 Charles Michel stelt zijn prioriteiten voor de gezondheidssector voor Op dinsdag 23 juni stelt minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel de nieuwe beleidsnota "Het recht op gezondheid en gezondheidszorg" voor in de Commissie Buitenland se Betrekkingen en Landsverdediging van de Senaat. De afgelopen jaren werd een intensieve strijd gevoerd tegen specifieke ziektes en werd op dat vlak een belangrijke vooruitgang geboekt. Dat ging echter gepaard met een verminderde aandacht voor het globale gezondheidssysteem en de gezondheidszorgsystemen in ontwikkelingslanden. Nochtans is het recht op gezondheid universeel en is de uitbouw van een efficiënt, duurzaam en toegankelijk gezondheidszorgsysteem essentieel voor de armoedebestrijding. Het recht op gezondheid en gezondheidszorg is dan ook een prioriteit van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Verschillende samenwerkingsprogramma's zijn gericht op de verbetering van de basisgezondheidszorg in ontwikkelingslanden: in de meeste partnerlanden is België actief in de gezondheidssector; voorts wordt steun geleverd aan talrijke internationale organisaties, maar ook ngo's, universiteiten en wetenschappelijke instellingen die actief zijn in het domein van de gezondheidszorg. Deze belangstelling voor de gezondheidssector vertaalt zich ook in een versterkt financieel engagement: in 2008 werd meer dan 120 miljoen euro besteed aan gezondheid en gezondheidszorg. De nieuwe beleidsnota benadrukt het belang van de basisgezondheidszorg om het universeel recht op gezondheid te kunnen realiseren en richt zich op het opzetten van betere gezondheidszorgsystemen in de partnerlanden. Die systemen moeten kwaliteitsvol zijn en beantwoorden aan de noden van alle lagen van de bevolking. Op die manier zal het gezondheidszorgsysteem van ontwikkelingslanden bijdragen in de strijd tegen de armoede en aan de verbetering van het algemeen welzijn. Rekening houdend met de groeiende complexiteit van de internationale hulparchitectuur, verwijst de nota eveneens naar de systeemvereisten voor een doeltreffender hulp, zoals een betere afstemming op de armoedestrategie van het bijgestane land en een betere harmonisatie tussen de verschillende donoren. Concreet zal de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, wat betreft de versterking van de gezondheidssector, onder meer, werken aan een sterk en verantwoordelijk partnerschap, streven naar een democratisch en maatschappelijk gedragen eigenaarschap in de partnerlanden en bijdragen aan de uitbouw van duurzame financieringsmechanismen. Wat betreft de versterking van de gezondheidszorgsystemen in de partnerlanden, zal België een betere vorming van gezondheidspersoneel bevorderen, ijveren voor de integratie van de strijd tegen specifieke ziektes in het gezondheidszorgsysteem, alsook voor een betere toegankelijkheid van de gezondheidszorg.