02 jul 2008 16:15

Chastel - Een vrijhandelszone tussen Europa en het Middellandse Zeegebied is belangrijker dan ooit

Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken Olivier Chastel heeft in Marseille het belang van het regionale en interregionale kader voor de vrijmaking van de handel benadrukt. Hij vertegenwoordigde er België op de jaarlijkse vergadering van de ministers van Handel van de EU en de landen rond de Middellandse Zee, de allereerste ministeriële vergadering onder het Franse voorzitterschap. Olivier Chastel: "Het doel van een echte vrijhandelszone in het Middellandse Zeegebied is belangrijker dan ooit. Een verbeterde markttoegang in het kader van het Barcelonaproces is niet in tegenspraak met de multilaterale onderhandelingen van de Doha ontwikkelingsronde.
Integendeel, de twee zaken zijn sterk complementair."

Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken Olivier Chastel heeft in Marseille het belang van het regionale en interregionale kader voor de vrijmaking van de handel benadrukt. Hij vertegenwoordigde er België op de jaarlijkse vergadering van de ministers van Handel van de EU en de landen rond de Middellandse Zee, de allereerste ministeriële vergadering onder het Franse voorzitterschap. Olivier Chastel: "Het doel van een echte vrijhandelszone in het Middellandse Zeegebied is belangrijker dan ooit. Een verbeterde markttoegang in het kader van het Barcelonaproces is niet in tegenspraak met de multilaterale onderhandelingen van de Doha ontwikkelingsronde. Integendeel, de twee zaken zijn sterk complementair."

Olivier Chastel: "Een vrijhandelszone tussen Europa en het Middellandse Zeegebied is belangrijker dan ooit." Brussel, 02 juli 2008 Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken Olivier Chastel heeft in Marseille het belang van het regionale en interregionale kader voor de vrijmaking van de handel benadrukt. Hij vertegenwoordigde er België op de jaarlijkse vergadering van de ministers van Handel van de EU en de landen rond de Middellandse Zee, de allereerste ministeriële vergadering onder het Franse voorzitterschap. Olivier Chastel: "Het doel van een echte vrijhandelszone in het Middellandse Zeegebied is belangrijker dan ooit. Een verbeterde markttoegang in het kader van het Barcelonaproces is niet in tegenspraak met de multilaterale onderhandelingen van de Doha ontwikkelingsronde. Integendeel, de twee zaken zijn sterk complementair." Olivier Chastel verwelkomde de tussenkomst van zijn collega mevrouw Idrac in naam van het Franse voorzitterschap, die in dezelfde richting ging. Hij pleitte tijdens de discussies tussen de Europese partners en de landen van de Middellandse Zee voor een versnelling in de onderhandelingen over de vrijmaking van de handel in diensten en de markttoegang voor landbouwproducten. De aanwezige ministers hebben, naast de handel in goederen en dienst, ook gediscussieerd over het Euromed Stappenplan in handelsmateries en de voorbereiding van de top van staats- en regeringsleiders van de Unie voor het Middellandse Zeegebied op 13 juli in Parijs. De conferentie had dit jaar ook een openbare sessie voor de ondernemingen. Het Barcelonaproces, opgestart in 1995, heeft een partnerschap (Euromed) gecreëerd tussen de Unie en de landen van het Middellandse Zeegebied op economisch, politiek, veiligheidspolitiek, sociaal en cultureel vlak.