23 sep 2004 02:00

CIAT-vergadering bij de VN

Op initiatief van België kwamen de landen en organisaties die de CIAT
(Comité International d'Accompagnement de la Transition) vormen te New York bijeen op het niveau van de ministers van Buitenlandse Zaken.

Op initiatief van België kwamen de landen en organisaties die de CIAT (Comité International d'Accompagnement de la Transition) vormen te New York bijeen op het niveau van de ministers van Buitenlandse Zaken.

New York, 22/9/2004, Op initiatief van België kwamen de landen en organisaties die de CIAT (Comité International d'Accompagnement de la Transition) vormen te New York bijeen op het niveau van de ministers van Buitenlandse Zaken. De vergadering, die doorging in marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN), werd voorgezeten door de Vice-Secretaris-Generaal Mr. Guéhenno en werd o.a. bijgewoond door Minister Bot als Voorzitter van de Europese Unie. Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht is zich uiterst tevreden over het feit dat de CIAT voor het eerst op dit ministeriëel niveau samenkomt. Dit initiatief kadert in zijn streven om de aandacht van de internationale gemeenschap voor de regio van de Grote Meren en voor de Democratische Republiek Congo (DRC) in het bijzonder hoog te houden. «Het transitieproces in de DRC is in een zeer belangrijke fase gekomen, waarbij onverwijld werk moet gemaakt worden van de voorbereidingen van het verkiezingsproces, de pacificatie van het Oosten van het land, de ontwapening van milities en de verdere integratie van een nationaal leger. De CIAT partners, waaronder in de eerste plaats ook België, zullen de verschillende partijen ertoe blijven aanzetten zich verantwoordelijk en constructief op te stellen om de transitie tot een goed einde te brengen» aldus de Minister. Een belangrijk thema dat tijdens deze bijeenkomst diepgaand werd besproken en beaamd betreft het Derde Speciale Rapport van de Secretaris-Generaal van de VN, Mr. Kofi Annan, over de DRC. Dit verslag bevat o.a. aanbevelingen omtrent een versterking en verbeterde werking van MONUC (VN-vredesoperatie in Congo). De landen die de CIAT vormen toonden zich unaniem in hun analyses en in marge van deze vergadering werd een gemeenschappelijke verklaring aangenomen die dit weerspiegelt.