20 jun 2013 02:00

CLICK-project: Problematisch internetgebruik niet beperkt tot jongeren

Het CLICK-project: eerste grootschalig onderzoek naar problematisch internetgebruik in België bij scholieren en volwassenen. Uit dit onderzoek blijkt dat problematisch internetgebruik niet enkel voorkomt bij jongeren maar ook bij volwassenen.

CLICK - CompuLsIve Computer use and Knowledge needs in Belgium, a multimethod
approach – is een studie van BELSPO (Federaal Wetenschapsbeleid) in het kader van het
federaal Onderzoeksprogramma Drugs, uitgevoerd door een onderzoeksteam met
medewerkers van UNAMUR, Faculteit Sociale Wetenschappen KU Leuven, CRESAM en IVO.
 

Het CLICK-onderzoeksteam is nagegaan in welke mate compulsief internetgedrag (games, sociale netwerksites, online shoppen, …) voorkomt bij jongeren van 12 tot 17 jaar en bij volwassenen a.d.h.v. twee kwantitatieve enquêtes. Om achterliggende motivaties en oorzaken te kunnen blootleggen zijn bovendien diepte-interviews afgenomen bij personen wiens gebruik van computer of internet duidelijk problematisch is. Deze studie is het eerste grootschalige onderzoek naar dit thema in België.
Het CLICK-team nodigt u graag uit op zijn afsluitend colloquium op 21 juni 2013 waarop de resultaten van kwantitatieve (twee surveys) en kwalitatieve gegevens levensloopinterviews) meer in detail worden bekendgemaakt.

 

Contactpersoon Federaal Wetenschapsbeleid:

Dhr. Aziz Naji
02/238.36.46
naji@belspo.be