25 aug 2008 16:29

Conclusies Politieke contacten van Minister De Gucht in Peking

Conclusies Politieke contacten van Minister De Gucht

Conclusies Politieke contacten van Minister De Gucht

Politieke contacten van Minister De Gucht in Peking Brussel, 23 augustus 2008 Minister Karel De Gucht had vanmorgen een ontbijt vergadering met zijn Chinese ambtgenoot Yang Jiechi: "als tijdelijke voorzitter van de VN-Veiligheidsraad is onze open lijn met China op het hoogste niveau cruciaal" verklaarde Minister De Gucht na afloop "in het bijzonder voor actuele dossiers als de debatten over een resolutie in verband met Zuid-Ossetië en de hernieuwing van het MONUC mandaat in Congo". "Zoals in eerdere gesprekken heb ik ook nu weer gepleit voor een evenwichtige resolutie inzake Zuid-Ossetië, die een duidelijk kader kan scheppen voor verdere vredeshandhaving en gesprekken op lange termijn. Gezien de uiteenlopende standpunten over de inhoud van een dergelijke resolutie binnen de VN Veiligheidsraad, met name tussen de VS en Russia, kunnen de bemiddelend rol van België en het diplomatiek gewicht van China doorslaggevend zijn". "Ook inzake Afrika is de Chinese rol in de VNVR vanzelfsprekend enorm belangrijk. Vandaar mijn pleidooi vanmorgen voor een sterk mandaat van de MONUC en een permanente aandacht en opvolging van de internationale gemeenschap voor de vrede en stabiliteit in Afrika, waarbij we met name over het conflict in Oost-Congo en de situatie in Darfoer van gedachten gewisseld hebben". Nadien nam Minister De Gucht ook deel aan het onderhoud met Eerste Minister Wen Jiabao en Premier Leterme.