01 feb 2006 15:56

Conferentie over Afghanistan te Londen

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker zal de Belgische delegatie leiden op de internationale Conferentie over Afghanistan die zal plaatsvinden in Londen op 31 januari en 1 februari 2006.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker zal de Belgische delegatie leiden op de internationale Conferentie over Afghanistan die zal plaatsvinden in Londen op 31 januari en 1 februari 2006.

Minister Armand De Decker op de Conferentie van Londen over Afghanistan Brussel, 30 januari 2006. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker zal de Belgische delegatie leiden op de internationale Conferentie over Afghanistan die zal plaatsvinden in Londen op 31 januari en 1 februari 2006. De Conferentie, die zal worden mede-voorgezeten door Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan, de Afghaanse President Hamid Karzaï en de Britse Eerste Minister Tony Blair, zal als belangrijkste doel hebben te verzekeren dat de verbintenis van de internationale gemeenschap wordt voortgezet in Afghanistan tijdens de vijf volgende jaren (post-Bonn agenda) in drie activiteitendomeinen: de veiligheid, het bestuur en de sociale en economische ontwikkeling die ook de strijd tegen de verdovende middelen omvat. Het doel zal eveneens zijn om de Afghanen verantwoordelijk te maken, door een "Lead nation" te maken van het vervolg van het reconstructieproces. Het « Afghanistan Compact », dat de echte marsorder van dit proces vormt en dat zonet is afgewerkt, zal bij deze gelegenheid worden gelanceerd. Tijdens de Tokio Conferentie (januari 2002) heeft België zich verbonden om een bijdrage van meer dan 30 miljoen EURO toe te kennen ten voordele van Afghanistan voor de periode 2002-2006. Er valt op te merken dat de verbintenissen die door België genomen zijn bij deze gelegenheid werden gerespecteerd, ja zelfs overschreden. De Belgische hulp is opgelopen tot 11.775.795 EUR in 2002 en tot 5.623.509 EUR in 2003. Voor de periode 2004-2006, is de verdeling de volgende: Reconstructie - 13.500.000 EURO (PNUD) : project "National Area-Based Development Program" (NABDP). Dit is bestemd om de autoriteiten te versterken op lokaal niveau en om rurale ontwikkelingsprojecten te steunen. - 1.500.000 EURO (UNIFEM) : project "Support to the Ministry of Women's Affairs and to independent Women's Centres in Afghanistan". Dit project is in essentie gericht op de ontwikkeling en de emancipatie van Afghaanse vrouwen. Parlementsverkiezingen en provinciale verkiezingen van 18 september 2005 De Belgische overheid heeft een hulp van 2 miljoen USD geleverd voor de voorbereiding van deze verkiezingen via het UNDP Trust Fund die officieel het einde markeren van de Bonn-agenda. De strijd tegen drugs - 56.000 EURO (UNODC): project "Support to the verification process of opium poppy cultivation - 2005" - 404.000 EURO (UNODC) : project "Capacity building for a functioning counter-narcotics criminal justice". In het kader van de Conferentie van Londen zal Minister Armand De Decker de laatste beslissingen aankondigen die door België zijn genomen betreffende het transport van de hulp naar Afghanistan en die iets meer dan één miljoen euro bedragen. De Belgische autoriteiten hebben zopas hun akkoord gegeven om een project van trilaterale samenwerking te steunen met een koninklijke stichting uit Thailand die heeft bijgedragen tot de uitroeiing van de drugs in de "Gouden driehoek" en die heeft voorgesteld om deze expertise ter beschikking te stellen van andere landen van de regio die met dezelfde plaag worden geconfronteerd. België zal dit project steunen in het domein van de strijd tegen drugs in Afghanistan voor een bedrag van 697.916 EURO. Een bijkomend bedrag van 350.000 EURO zal eveneens worden vrijgemaakt ten voordele van het reeds bestaande UNDP-project "National Area-Based Development Program" (NABP). Perscontact : Erik Silance Woordvoerder van de Minister Gsm : 0475/756 288 @ : erik.silance@diplobel.fed.be Alexandra Mathelot Persattaché van de Minister GSM : 0472 50 47 13 @ : alexandra.mathelot@diplobel.fed.be De communiqués kunnen worden geraadpleegd op de sites www.armanddedecker.be en www.dgos.be