29 okt 2007 20:00

Conferentie over Clustermunitie

Op initiatief van Minister Karel De Gucht vindt op 30 oktober in het Egmontpealeis te Brussel een conferentie over Clustermunitie plaats, waar 46 landen en een tiental internationale organisaties aan deelnemen. Deze regionale conferentie past binnen het Oslo-proces, dat beoogt tegen eind 2008 een internationaal juridisch instrument uit te werken rond clustermunitie die buitensporig humanitair leed veroorzaakt. België is op dit ogenblik het enige land met een nationale verbodswet.

Op initiatief van Minister Karel De Gucht vindt op 30 oktober in het Egmontpealeis te Brussel een conferentie over Clustermunitie plaats, waar 46 landen en een tiental internationale organisaties aan deelnemen. Deze regionale conferentie past binnen het Oslo-proces, dat beoogt tegen eind 2008 een internationaal juridisch instrument uit te werken rond clustermunitie die buitensporig humanitair leed veroorzaakt. België is op dit ogenblik het enige land met een nationale verbodswet.

Conferentie over Clustermunitie Brussel, 29 oktober 2007 Op initiatief van Minister Karel De Gucht vindt op 30 oktober in het Egmontpealeis te Brussel een conferentie over Clustermunitie plaats, waar 46 landen en een tiental internationale organisaties aan deelnemen. Deze regionale conferentie past binnen het Oslo-proces, dat beoogt tegen eind 2008 een internationaal juridisch instrument uit te werken rond clustermunitie die buitensporig humanitair leed veroorzaakt. België is op dit ogenblik het enige land met een nationale verbodswet. Minister De Gucht: "Deze conferentie brengt voor het eerst alle EU lidstaten, alle NAVO bondgenoten en de landen van ons Europees continent samen. Het is onze betrachting om binnen deze groep de standpunten dichter bij elkaar te brengen." Op de agenda van de conferentie staan twee belangrijke concrete thema's: "stockpile destruction" en "victim assistance". België hoopt door gerichte actie de internationale consensus rond deze onderwerpen te bevorderen en zo de eigenlijke onderhandelingen te faciliteren. De resultaten van de conferentie van Brussel zullen gedeeld worden met alle VN-lidstaten en zullen ook toegelicht worden tijdens de volgende bijeenkomst van het Oslo-proces in december te Wenen. Minister De Gucht besluit: "Ik hecht enorm belang aan het respect van humanitair recht en van de menselijke veiligheid, ook in conflictsituaties. Daarom wil ik dit internationale proces ondersteunen. Ik ben echter realist: er moet nog veel werk verzet worden. Deze conferentie van Brussel moet daartoe bijdragen."