19 apr 2007 13:21

Conferentie vluchtelingen Irak

Op 17 en 18 april zal er in Genève een conferentie plaatshebben over de dekking van de humanitaire noden van de vluchtelingen en de interne vluchtelingen in Irak. Deze conferentie wordt georganiseerd door het Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (UNHCR).

Op 17 en 18 april zal er in Genève een conferentie plaatshebben over de dekking van de humanitaire noden van de vluchtelingen en de interne vluchtelingen in Irak. Deze conferentie wordt georganiseerd door het Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (UNHCR).

Brussel, 18/04/2007. Op 17 en 18 april zal er in Genève een conferentie plaatshebben over de dekking van de humanitaire noden van de vluchtelingen en de interne vluchtelingen in Irak. Deze conferentie wordt georganiseerd door het Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (UNHCR). België neemt deel aan deze Conferentie en de Minister van Buitenlandse Zaken De Gucht heeft beslist om een bijdrage van 500.000 Euro vrij te maken van het budget noodhulp om de actie van de UNHCR te steunen. Meer dan 2 miljoen Irakese vluchtelingen bevinden zich op dit moment in de buurlanden en er zijn meer dan 1,7 miljoen interne vluchtelingen in Irak. De Irakese overheid is een sleutelfiguur in het zoeken naar eerst tijdelijke oplossingen en daarna naar structurele oplossingen voor dit probleem. De bijstand bij de heropbouw en het politieke en humanitaire werk van de Verenigde Naties zijn eveneens onmisbaar. Volgens de Minister De Gucht moet de « collectieve inspanning, die gecoördineerd wordt door de Internationale Gemeenschap, trachten om de gevluchte en verplaatste bevolkingsgroepen onmiddellijk te helpen en om de opvangstructuren in de buurlanden en in Irak bij te staan. Op langere termijn moet men er echter voor zorgen dat de condities gecreëerd worden waardoor de bevolkingsgroepen spontaan zouden terugkeren naar hun gebied van afkomst ».