09 feb 2009 21:00

Consultatie met de 3 Gewesten over de wapenexport naar Israël en de bezette gebieden

Op initiatief van minister van Buitenlandse Zaken De Gucht werd met de 3 Gewesten een consultatie georganiseerd over de wapenexportpolitiek naar Israël en de bezette gebieden. Dit soort consultaties is voorzien in het samenwerkingsakkoord wapenexport.

Op initiatief van minister van Buitenlandse Zaken De Gucht werd met de 3 Gewesten een consultatie georganiseerd over de wapenexportpolitiek naar Israël en de bezette gebieden. Dit soort consultaties is voorzien in het samenwerkingsakkoord wapenexport.

Brussel, 9.2.2009 Op initiatief van minister van Buitenlandse Zaken De Gucht werd met de 3 Gewesten een consultatie georganiseerd over de wapenexportpolitiek naar Israël en de bezette gebieden. Dit soort consultaties is voorzien in het samenwerkingsakkoord wapenexport. Tijdens deze consultatie werd met de verschillende gewestregeringen overeengekomen: - "Geen wapenexportlicenties uit te reiken die de militaire capaciteit van de strijdende partijen zou versterken". - "Daarenboven wordt, gezien het prille en broze staakt-het-vuren op het terrein aangedrongen op een zo groot mogelijke waakzaamheid in het verlenen van licenties met bestemming Israël en de bezette gebieden". - Tenslotte werd afgesproken dat "België, m.i.v. zijn gefedereerde entiteiten, zich wenst in te schrijven in een gemeenschappelijk Europees standpunt, waarin de vergunnings- en weigeringspolitiek van de EU-partners een belangrijk element vormen." Hiertoe zullen besprekingen gevoerd worden in de EU-raadswerkgroep die gaat over conventionele wapenexport: de COARM. Het is wel zo dat het begrip ‘wapenexport' in België zeer ruim gedefinieerd is. Er zijn bvb. gevallen mogelijk van tijdelijke uitvoer of samenwerking in ruimtevaart-programma's die in de officiële statistieken als ‘wapenexport' verschijnen, maar die dus niet onder deze regeling vallen. Minister De Gucht hecht groot belang aan deze afspraken met de gewesten: "Dit is een belangrijk en sterk signaal naar alle kampen in het conflict".