05 feb 2008 10:05

Convocatie Afghaanse ambassadeur na dood journalist

Dr Nia Nezam, Ambassadeur van Afghanistan in België, werd maandag 04/02/08 geconvoceerd op het Kabinet van de Minister van Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht om hem de ernstige bezorgdheid over te maken van de Minister en van de Eerste Minister over de ter dood veroordeling wegens godslaster van de jonge Afghaanse journalist Perwez Kambakhsh (23).

Dr Nia Nezam, Ambassadeur van Afghanistan in België, werd maandag 04/02/08 geconvoceerd op het Kabinet van de Minister van Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht om hem de ernstige bezorgdheid over te maken van de Minister en van de Eerste Minister over de ter dood veroordeling wegens godslaster van de jonge Afghaanse journalist Perwez Kambakhsh (23).

Ter dood veroordeling Afghaans journalist - Afghaans Ambassadeur geconvoceerd door De Gucht Brussel, 05 februari 2008 Dr Nia Nezam, Ambassadeur van Afghanistan in België, werd maandag 04/02/08 geconvoceerd op het Kabinet van de Minister van Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht om hem de ernstige bezorgdheid over te maken van de Minister en van de Eerste Minister over de ter dood veroordeling wegens godslaster van de jonge Afghaanse journalist Perwez Kambakhsh (23). Behalve op het onaanvaardbare karakter van de veroordeling, werd tevens gewezen op het feit dat het proces tegen de betrokken journalist achter gesloten deuren heeft plaatsgehad en de journalist geen beroep heeft kunnen doen op een advocaat, twee bijkomende elementen die eveneens bijzonder zorgwekkend zijn. Respect voor de rechtsstaat en het principe van een rechtvaardig proces zijn van groot belang voor België, partner van de Afghaanse regering in haar huidige strijd voor de heropbouw van het land. In zijn antwoord beloofde de Ambassadeur de diepe bezorgdheid van de Belgische regering onmiddellijk over te maken aan de Afghaanse autoriteiten, en om ons op de hoogte te houden van het vervolg dat deze hieraan zullen geven. Hij verduidelijkte dat het hier gaat om een beslissing van een rechtbank van eerste aanleg (te Balkh, in het noorden van Afghanistan) en dat deze nog open staat voor een beroep voor het Hof van Beroep, en vervolgens, voor het Hooggerechtshof. Hij voegde hieraan toe dat de betrokkene reeds beroep heeft aangetekend en dit vonnis over een maand kan worden verwacht. Volgens de Ambassadeur is de Afghaanse regering eveneens diep bezorgd over deze zaak en volgt ze deze van zeer nabij, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht respecterend. Hij verzekerde de Belgische autoriteiten van de wil van de Afghaanse regering om toe te zien op het respect van de nationale wetten en de internationaal conventies die het land heeft geratificeerd. Minister Karel De Gucht is ook in contact met de Europese partners van België aangaande deze zaak, zowel in Brussel (o.a. met de diensten van Dhr Solana) als in Kabul, dit met het oog op het ondernemen van de gepaste demarches. In deze optiek zal eerlang reeds een gemeenschappelijke démarche ondernomen worden bij de Afgaanse Minister van Justitie.